text bild karta   info, a-ö

Öja kyrkäng

Gotland | Öja socken | Ängen | Utskrift | Mobilsida
Öja kyrkäng
Öja kyrkäng, foto Björn Pettersson

Kyrkänget i Öja alldeles nedanför parkeringen vid kyrkan har gott om hassel men också ängsblomster och orkidéer


Kyrkänget i Öja ligger nära kyrkan och är ett frodigt, grönskande änge med stora variationer i växtligheten. I änget växer björk, ask, ek och oxel.

Utmärkande för änget är de många och lummiga hasselbuskarna vars grenar bildar tak och portaler. Änget ansluts i kanterna med igenvuxna betesmarker och andra ängen.

En flora med ängsblommor och orkidéer av alla de slag ryms inom dess gränser. Man finner skuggväxter som liljekonvalj (Convallária majális), ormbär (Paris quadrifólia), téveronika (Verónica chamaédrys), ekorrbär (Maiánthemum bifólium) och orkidéer såsom skogsknipprot (Epipáctis helleboríne), johannesnycklar (Orchis militáris), tvåblad (Listéra ováta), brudsporre (Gymnadénia conópsea) och Jungfru Marie nycklar (Dactylorhíza incarnáta). Det förekommer även andra blommor såsom mandelblom (Saxífraga granuláta), brudbröd (Filipéndula vulgáris), svartkämpar (Plantágo lanceoláta), solvända (Heliánthemum nummulárium) och vitmåra (Gálium boreále).Efter en riktig dos natur och kultur, ta en tupplur i skuggan, det är fridfullt.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Öja socken

Vägbeskrivning


Öja socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Ängen.

I närheten - fågelvägen


Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan