text bild karta   info, a-ö

Torsätra, Västra Ryd, U 614


Här finns en bild på stenen: Torsätrastenen.

Det står: "skuli · auk · folki · lata · reisa · þinsa · stein · iftR · broþur · sin · husbiorn · hn · usiok · uti · þa · þir · kialt · toku · a · kutlanti ·"

Översättning av U 614

Skule och Folke låta resa denna sten efter sin broder Husbjörn. Han blev sjuk ute, då de togo gäld på Gotland.

Kommentar

Torsätrastenen i Västra Ryds socken i Uppland faller storsvenskar på läppen, ty det tolkas till med att det inte är fråga om vilken som helst gäld, vilket det sägs stå mycket om på runstenar i Uppland, utan "här kan det i stället gälla inhämtandet av den årliga skatt som gotlänningarna enligt Gutasagan hade förbundit sig att betala till sveakonungen mot att denna gav Gotland skydd och hjälp mot härjningar" (Ingmar Jansson, Gutar och vikingar). Den används t ex som exempel för namnet "Gotland" på Riksantikvarieämbetets Runskola, se Finns det namn på platser i Sverige på runstenarna?

Runstenen i Torsätra är amatörmässigt utförd, kanske efter någon förlaga, åtminstone jämfört med de långt tidigare gotländska bildstenarna.

Wikipediastrunt

I ett stycke om denna runstens på Wikipedia sägs:

"Torsätrastenen bevisar således att även en sveakung lät insamla gäld i form av skatter och i det här fallet från Gotland. Andra runstenar som nämner Gotland är Sö 174 i Aspö, den numera försvunna U 414 i Norrsunda, U 527 i Frötuna, DR 220 i Sønder Kirkeby, DR 259 i Fuglie och möjligen Sö 47 i Valsta där texten har skadats. Även U 375 i Vidbo hänvisar till en plats på Gotland. På U 527, som liknar U 614, konstateras att den avlidne likaså dog av en sjukdom på Gotland."

- Var kom sveakungen ifrån?
- Var kom det där med att denne "lät insamla" ifrån?

Texten ovan från Wikipedia nämner runstenen i Aspö men utvecklar inte. Det är i och för sig inte konstigt, ungefär som historien om när Awair besökte kungen där någon valt bort den misshagliga fortsättningen av sägnen på Wikipedia eftersom Awair Strabain också säger att om galoscherna inte passar så blir det krig. Vi du vet mera så läs sidan om Lokalpatriotism.

Skulle vi på Gotland använda samma totalt uppblåsta historieskrivning om oss själva skulle vi kunna säga att runstenen från Aspö "bevisar" att sveakungar blev ihjälslagna om de kom till Gotland utan gutarnas tillstånd.

Det står emellertid inget i Gutasagan om att svearnas kung skulle ge Gotland skydd och hjälp mot härjningar. Däremot står att gutarna frivilligt gick under svea konung, vilket sägs bero på att de ville fritt och oantastade besöka varje plats i sveariket utan tull eller andra utgifter. Strax därefter kommer den mening som av somliga tolkas till att Gotland var ett skyddsland, nämligen: "hegnan oc hielp sculdi kunungur gutum at waita" - skydd och hjälp skulle konungarna ge gutarna.

Tankefelet

Skyddsteoretikerna utgår nämligen utan vidare från att det skydd som sveakonungen påtar sig gäller på Gotland och därmed Gotland som helhet. Att det två gånger i dessa delar av gutasagan också sägs att svearna skulle ha samma rätt till fred och tullfrihet när de sökte sig till Gotland bortses det ifrån, ty man kan ju fråga sig om dessa bestämmelser är nödvändiga om Gotland var ett skyddsland. För övrigt ville gutarna bara ha hjälp när det behövdes (tarvades) och de kallade (En þair wiþr þorftin. oc kallaþin).

Tankefelet som skyddsteoretikerna gör är att anta att skyddet gäller Gotland som sådant. Det finns emellertid inget som helst stöd i texten för att det var Gotland som skulle skyddas - det måste tolkas fram. Däremot står det med all önskvärd tydlighet att gutarna också lovar svearna rätt till fred och att handla tullfritt på Gotland samt att vid överlämnandet av gutarnas skatt, som svearna hade att hämta på Gotland, skulle sändebuden utlysa fred för gutarna att söka sig till alla platser vid det hav (Mälaren?) som hörde till Uppsala konung - och det tilläggs som sagt att detsamma skulle gälla dem som sökte sig till Gotland.

Ännu värre för skyddsteoretikerna är att under 1200-talet berörs det så kallade "skyddsavtalet" indirekt då gutarna åtar sig att följa med den svenska ledungsflottan på korståg, vilket enligt Gutasagan berodde på att gutarna hade tagit sig en "fast" biskop. Bland annat sägs i detta avtal att gutarna endast följde med i ledungen om det gällde hedniska länder - det är alltså knappast fråga om någon allmän skyldighet att vara med i flottan - och vidare var gutarna inte skyldiga att följa med om de befarade att Gotland skulle anfallas. Gutarna åtar sig alltså att följa med på korståg, ingenting annat, och skyddsteoretikerna har att fråga sig varför gutarna förbehåller sig rätten att stanna hemma för att försvara Gotland för den kung som skulle beskydda gutarna och Gotland.

Undertecknad kan inte komma fram till annat än att det avtalade skyddet gällde endast i det som brukar kallas Sveariket - "alla steþi til sykia yfir haf sum upsala kunungi til hoyrir" - och att det just är av den anledningen som gutarna betalade en väldigt låg skatt till Sveakungen. Försvaret av Gotland skötte gutarna själva, vilket förstås är en av anledningarna till att Gotland växte till en internationell handelsplats direkt efter vikingatiden (det gick fredligt till här).

Och i enlighet med avtalet är alla svear alltid välkomna till Gotland. Välkommen!
/text Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

Kulturevenemang på Gotland


 

2024

 

juli

16Kulturhistoriska promenader »
Gotlands Folkhögskola, Hemse »
Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
Valborgsmässoafton »
Valborg »
Medeltidskyrkorna öppnar »
Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Handduksdagen, kultur »
Pingstdagen »
Mors dag »
Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
Trädgårdsveckan »
Midsommardagen »
Hemsedagen »
Barnkörveckan »
Stångaspelen »
Fårösunds marknad »
Russpremiering »
Slite marknad »
Summaratingg »
Havdhem marknad »
Kräklingbo marknad »
Kulturarvets dag »
Medeltidskyrkorna stänger »
Fårönatta »
Klinte marknad »
Hemse torgdag »
Höstlov, läslov på Gotland »
Alla helgons dag »
Fars dag »
Internationella dagen »
Skyltsöndag på Hemse »
Mulde World Cup »
Kramens dag »
Buldardagen »
Internationella kvinnodagen »
Skaparfestivalen, inställt t.v. »
Rocka sockorna »
Världsvattendagen »
Vattensågning i Hejde - inställd »
Påskdagen »
Bokmässa, inställt t.v. »Se vidare Boendesidan