text bild karta   info, a-ö

Lilla Karlsö

Gotland | Eksta socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Lilla Karlsö
Lilla Karlsö, foto Bernt Enderborg
Areal: 940 hektar varav 158 hektar land och 782 hektar vatten.

Lilla Karlsö ligger drygt 3 km utanför Gotlands västkust och 4,5 km från grannön Stora Karlsö. Den nära 1,6 km2 stora ön domineras av en nästan cirkelrund högplatå vars högsta del når 66 m över havet. Platån inramas i norr och söder av strandslätter, men i väster och öster stupar klintarna nästan rakt ner i havet.

Lilla Karlsö till havs
Lilla Karlsö till havs, foto Bernt Enderborg

På olika nivåer i öns branter har havet gröpt ut ett 25-tal grottor, av vilka ett par är 30 m djupa. Frammejslade av havet är även de raukar som står här och var längs stränderna.

Lilla Karlsö
Lilla Karlsö till havs, grottor, foto Bernt Enderborg

GutefårVäxtligheten på Stora Karlsö präglas i hög grad av det intensiva fårbete som har bedrivits på ön sedan hundratals, kanske tusentals, år tillbaka, och större delen av ön saknar helt träd och buskar. Bara i rasbranten ovanför Suderslätt står en gles "skog" av flera hundra år gamla askar, ekar och almar.

Lilla Karlsö betas numera av s.k. gutefår, en ålderdomlig fårras hos vilken både baggar och tackor bär horn.

Lilla Karlsös flora domineras av betesgynnade arter som fårsvingel, ängshavre, luddlosta, solvända, tulkört, backtimjan, gulmåra, stenmalört, kungsmynta och axveronika. På ön förekommer också ett flertal rödlistade växter och svampar, t.ex. hjorttunga, karlssösallat, kransborre, hjärtstilla, hylsnejlika, nässelsnärja och sålljordstjärna.

Lilla Karlsö från land
Lilla Karlsö från land, foto Bernt Enderborg

Liksom grannön Stora Karlsö är Lilla Karlsö dock främst känd för sitt fågelliv. Här häckar bl.a. stora mängder sillgrisslor och tordmular. Andra karaktärsfåglar är gråtrut (Gotlands största koloni), silltrut, havstrut, ejder, svärta, stenskvätta och skärpiplärka. En nykomling i öns fauna är storskarven, som började häcka på ön 1992 och som sedan dess har ökat kraftigt i antal.

På Lilla Karlsö finns ett flertal lämningar från brons- och järnålder.

Lilla Karlsö
Lilla Karlsö från Stora Karlsö, foto Bernt Enderborg

Från slutet av maj till slutet av augusti går båtturer dagligen ut till ön från Djupviks fiskeläge, beläget ca 15 km söder om Klintehamn. Dagsbesökare får ej ströva fritt på ön utan vandrar runt i sällskap med en kunnig guide. Det finns även vissa möjligheter att övernatta i en av de stugor som finns på ön. Båt- och övernattningsplatser bokas hos öns tillsynsman, tel. 0498-24 11 39.

Lilla Karlsö
Lilla Karlsö på vintern, foto från land Bernt Enderborg

För delar av land- och vattenområdet gäller tillträdesförbud 1 mars-31 augusti, se karta.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Eksta socken

Vägbeskrivning


Eksta socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.