text bild karta   info, a-ö

Stenröse i Västerbykvia, Djaurgatu

Gotland | Sanda socken | Stenrösen
Stenröse i Västerbykvia, Djaurgatu
Stenröse i Västerbykvia, Djaurgatu, foto Bernt Enderborg

Ett litet mindre storröse från bronsåldern


Strax väster om Djaurmännen på Djaurgatu, upp mot kyrkan alltså, ligger sen bronsåldern kvar bl a ett stenröse, 13 meter i diameter, 1,3 meter högt, en vacker stensättning och några gravar, sammanlagt nio fornlämningar.

Röset är så stort att folk i trakterna kanhända har ett namn på detta, som det bra mycket större Hägroir på andra sidan skogen, men litteraturen meddelar ingenting.

Stenröse i Sanda

På toppen av röset vid Djaurgatu återfinns den karaktäristiska kratern. Det brukar sägas att dessa härrör antingen från lycksökare som grävt efter skatter eller så är de följden av att en träkonstruktion inuti röset rasat samman, se Kauparve röse.

Det kan väl vara olika i olika fall, men vid några rösen vet man att dårar har grävt efter skatter. Vad gäller mindre rösen så finns det tusentals plundrade sådana, emellanåt är det beklämmande att vandra kring i skogar och ängen.

Stensättning i Sanda

Alldeles bredvid röset återfinns en präktig ring av stenar, en stensättning, en grav efter någon som levde på järnåldern, och några mindre, plundrade gravar. Stensättningen är lika väl utförd som de vid Braidfloar i Sproge.
/text och foto Bernt Enderborg
Sanda socken

Stenröse i Västerbykvia, Djaurgatu

kartan.

Sanda socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Stenrösen.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1714

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till stenrösen på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.