text bild karta   info, a-ö

Storsund

Gotland | Gothem socken | Naturreservat
Storsund
Storsund, foto Bernt Enderborg
Fågelreservat, sjö med fågeltorn. 50 ha stor, största djup av 1 meter. Ca 3 km SO Gothems kyrka.

Från gårdarna vid Gajrvide följer man en liten väg genom skogen mot havet. Efter ca en km är man framme vid en parkeringsplats. Hit men inte längre med fordon! Från parkeringen är det bara några hundra meter till träskstranden och fågeltornet.

Storsund, Gothem

Storsund befinner sig i ett stadium mellan sjö och myr. Utefter stigen från parkeringsplatsen doftar pors (Mýrica gale). Av fågelsjöarna har ännu så länge bara Storsund och Muskmyr på Sudret avsatts som reservat.

Storsund, Gothem

Vid Storsunds naturreservat (1974) kan man med framgång skåda fåglar och botanisera bland orkidéer.

Storsund, Gothem
Foto Björn Pettersson

Svenska naturskyddsföreningen har här och vid två andra sjöar, Paviken i Västergarn och Stuckviken på Sudret, låtit bygga fågeltorn. Vid sjön häckar bland annat småfläckig sumphöna, vattenrall, trana, brunand, och brun kärrhök. Andra arter som man ofta ser är skedänder, krickor, sothöns, svarthakedopping och grågäss. Stränderna kantas av agbord och i träskets mitt finns stora bestånd av vass.

Storsund, Gothem

- Gå helst inte längs Storsunds stränder och agfält under våren och försommaren.

Storsund, Gothem
Foto Björn Petterson
/text och foto Bernt Enderborg
Gothem socken

Storsund

kartan.

Gothem socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1548


Fler evenemang i Kalendern

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

1) Ingen reservatsskylt

Det finns skyltar uppe vid vägen som pekar mot naturreservat 3 km och fågeltorn men det finns sedan inga skyltar som visar på parkering eller reservat längs den utpekade vägen. Var ska man stanna för att komma till tornet? Det syns inte från vägen.

webmaster kommenterar


Hej!

Den 6/11-2014 svarade Tomas Johansson, som är Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen:

"Den forna parkeringen är bortplockad. Numer får man köra ytterligare ca 500 m till en ny parkering (på samma sida som tidigare). Det finns en ”provisorisk” infotavla för reservatet men tyvärr ännu ingen vägvisning till fågeltornet. Men man följer en stig och en nylagd fin spång som leder fram till tornet. För övrigt ska tornet restaureras förhoppningsvis under vintern. Nu är det i dåligt skick."

- Tack Thomas!

/bernt

2) Är det restaurerat?

Hej! Är tornet restaurerat nu? Med vänlig hälsning, Malin

webmaster kommenterar


Vi var där och tog kort 2015, tornet är restaurerat.

/bernt

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Naturreservat: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Gothem: länkar, karta.

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.