text bild karta   info, a-ö

Gutalagen Gotland
Guide till Gutalagen »
01. Här börjar gutarnas lag och säger så först »Gotland 
02. Om barn »Gotland 
03. Om tionde »Gotland 
 
04. Om blot »Gotland 
05. Om präster och prästhustrur och deras barn »Gotland 
06. Om helgdagar »Gotland 
 
07. Om munkars jordegendom »Gotland 
08. Om manhelgd »Gotland 
09, 10, 11,12. Om alla mäns frid »Gotland 
 
13. Om mandråp »GotlandHitta
14. Om ärvda rättssaker »Gotland 
15. Om mansbot »Gotland 
 
17. Om okynnesfä »Gotland 
18. Om man slår kvinna »Gotland 
19. Om sår »Gotland 
 
20 a. Om en man som tages inne hos kvinna »Gotland 
20. Om alla arv »Gotland 
21. Om en man gör hor »Gotland 
 
22. Om kvinna skändas »Gotland 
23. Om ofredande av kvinnor »GotlandHitta
24 a. Om farvägar »Gotland 
 
24. Om bröllop »Gotland 
25. Om skogstvister »Gotland 
26. Om halvgärding »Gotland 
 
27. Om brunn »Gotland 
28. Om jordaköp »Gotland 
29, 30. Skulder, pant »Gotland 
 
31. Om ting »Gotland 
32. Om krav på lösegendom »Gotland 
32a. Om köp av män »Gotland 
 
33,34. Köp av oxe, häst »Gotland 
35. Om häst »Gotland 
36. Om vård av skepp »Gotland 
 
37. Om rannsakan »Gotland 
38. Om tjuvars rätt »Gotland 
39. Om okvädinsord »Gotland 
 
49. Om vrakgods »Gotland 
50,51. Om eld »Gotland 
52,53,54. Väg, skatt, vakt »Gotland 
 
55,56,56a. Hus och husfolk »Gotland 
57,58,59. Jakt och frukt »Gotland 
60. Om mässfall »Gotland 
 
61. Om dobbel »Gotland 
61a. Tillägg »Gotland 
Bevisbördan och sånt »Gotland 
 
En dåres grepp, skamliga greppet »Gotland 
Förbud mot tortyr på 1200-talet »Gotland 
Gutalagen del 1 - Sveriges äldsta lagbok »Gotland 
 
Gutalagen del 2 »Gotland 
Gutalagen del 3 »Gotland 
Gutalagen del 4 »Gotland 
 
Gutalagen del 5 »Gotland 
Gutalagen, en landslag »GotlandHitta
Gutalagens kvinnosyn på medeltiden »Gotland 
 
Hämnd, Gutalagen, medeltiden »GotlandHitta
Mansbot för någon från sveariket »Gotland 
Medeltidens samhälle, omsorg »Gotland 
 
Några funderingar om mandråp i Gutalagen »Gotland 
Om boskap »Gotland 
Om åkrar »Gotland 
 
Rättsstaten Gotland »Gotland 
Snattan bot »Gotland 
Vad står det egentligen i Gutalagen »Gotland 
 
Vatu bandu »Gotland 
- Är det svårt att bestämma sig? Klicka på illustrationen ovan till vänster.