text bild karta   info, a-ö

Det svensk-ryska bröllopet

Gotland | Lojsta socken | Viking
Det
Det svensk-ryska bröllopet , foto Inger Ohlsson
Vi ifrågasatte hos upptågsmakarna vad ett svensk-ryskt bröllop hade med Gotland att göra genom följande brev:

"Jag tänkte skriva något om Vikingaåret på Guteinfo men kan inte komma på vad Jaroslav, Ingegerd och Olof Skötkonung har med Gotland att göra. Kanske kan Ni hjälpa mig att få rätsida på detta? Är det avsett att vara samma sorts historiebeskrivning som Medeltidsveckan?"

Det svarades :
"Kul att du frågar. Tanken med att lyfta fram just detta bröllop är att man faktiskt inte i någon historisk källa kan säga VAR bröllopet ägde rum. Gotland var ju förmodligen vid tiden mer eller mindre självständigt och framförallt vet vi ju att kontakten med Rus är mycket tydlig i vårt fyndmaterial och även i de historiska källorna.

Vi vill placera detta bröllop på Gotland som ett tolkningsalternativ. Gotland var ju så betydelsefullt under vikingatiden vad gäller handel, internationella kontakter och framförallt kontakten österut så det finns en god anledning till varför bröllopet skulle kunna ha föregått just här, likaväl som i dåvarande Sverige eller i Rus. Bröllopet var i högsta grad politiskt, Ingegerd verkar inte ha varit helt medgörlig och fick ju en del önskemål igenom innan giftermålet genomfördes. Så att bröllopet har stått på "neutral mark" är inte otroligt, men ändå en mark som Jaroslav borde känt förtroende för genom de Gotländska kontakter som fanns i Novgorod.

Dessutom är det ett spännande år, 1019. Gotlänningarna var ganska säkert inte kristna, absolut inte den breda massan i alla fall, men Olof Skötkonung hade ju övergått till den kristna läran och Jaroslav var också kristen sedan länge. Det blir alltså ett bra tillfälle att berätta om religionsskiftet som ju inte verkar ha varit så dramatiskt utan var en långt utdragen process.

Genom att placera detta bröllop här på Gotland gör vi alltså en tolkning och poängterar på detta sätt Gotland vad gäller öns ställning i världen vid tiden.

Jag förstår att du frågar men förstår inte helt vad du menar med "samma historieskrivning som Medeltidsveckan". Den kritik jag brukar höra att Medeltidsveckan är utsatt för är att man inte ska "fira" ett stort slag är 1800 gotlänningar stupar och så är ju inte fallet här riktigt. "

- Som undertecknad ser det så är vårdkasarna tända runt Gotlands kuster medan svear och ryssar ungefär mitt på ön firar ett kristet bröllop.
/text Bernt Enderborg, foto Inger Ohlsson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Lojsta socken

Vägbeskrivning


Lojsta socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Viking.

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan