Layoutelement

text bild karta   info, a-ö
Illustration
Hem

Boende
Företag
Annonser

Kartor - bad
Information

Guide Gotland
Bra att veta
Nyheter

Historia
Fakta
Socknar

Kultur
Natur

Nöje/göra
Utflykter

Fårö
Visby ringmur
Visby ruiner

Vykort

Bilder
Uppdaterat/nytt
Kommentarer
Först, störst

Akleja

Gotland - Flora
Akleja
Akleja, foto Bernt Enderborg
Aklejan står som en felstavad refräng längs vägkanterna och lyser i den färg den gillar: blå, röd, gul, vit och vad som finns däremellan.

Aklejan tillhör ett släkte av familj ranunkelväxter och företräds av omkring 60 arter här på norra halvklotet. Handflikiga blad, fem hylleblad försedda med en lång nektarfylld sporre. De sägs ha rymt från odlingar och finns nu överallt på Gotland.

Den virtuella floran har mer information.
/text och foto Bernt Enderborg

Mer information

Mer om Flora - för annat se Information


Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.

Länk till den här sidan: http://www.guteinfo.com?id=2911

Kommentarer till denna sida


Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Länstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen värnar om Gotlands unika natur- och kulturmiljöer. Upplev dem!

Skyddad natur, Naturreservat, Natura 2000, Friluftsliv, Fiske, Jakt och vilt,
Hotade växter och djur, Motortrafik i naturen

Företag i Gotland

Kontakta oss om du vill synas.

Flora

Adam och Eva »»»
Ag och agtak »»»
Akleja »»»

Alvarglim »»»
Backglim »»»
Backklöver »»»

Backtimjan »»»
Baldersbrå »»»
Benved »»»

Bergskrabba »»»
Blodnäva »»»
Blodtopp »»»

Blåeld »»»
Blåklint »»»
Blåsippa »»»

Brudbröd »»»
Brudsporre »»»
Cikoria - vägvårdan »»»

De blommande trädens gl »»»
Dvärgviol »»»
Ene »»»

Flockfibbla »»»
Fläder »»»
Fältsippa »»»

Färgkulla »»»
Getrams - Salomos sigil »»»
Getväppling »»»

Gotlands flora »»»
Gotlandssippa »»»
Gräslök »»»

Gräsull »»»
Guckusko »»»
Gul fetknopp »»»

Gulklöver »»»
Gullviva, gullvivor »»»
Gulmåra »»»

Gulreseda »»»
Gulsippa »»»
Gulsporre »»»

Gulvial »»»
Gåsört »»»
Gökblomster »»»

Göknycklar »»»
Harklöver »»»
Johannesnycklar »»»

Johannisört »»»
Jungfru Marie nycklar »»»
Kabbleka »»»

Kaip, kajp »»»
Krissla »»»
Krutbrännare »»»

Kungsljus »»»
Kungsängslilja »»»
Käringtand »»»

Liten blåklocka »»»
Liten sandlilja »»»
Magnolia »»»

Majviva »»»
Malva »»»
Mandelblom »»»

Martorn - Eryngium mari »»»
Mjölkört »»»
Mjölon »»»

Murgröna »»»
Najkar - backsmultron »»»
Nattviol »»»

Nästrot »»»
Praktbrunört »»»
Prästkrage »»»

Puktörne »»»
Pukvete »»»
Purpurknipprot »»»

Påsklilja »»»
Rallarros, mjölkört »»»
Ramslök »»»

Rapunkelklocka »»»
Renfana »»»
Rosa canina »»»

Rågvallmo - akartulpan »»»
Röd skogslilja eller rö »»»
Röllika »»»

Salepsrot »»»
Skuggnäva »»»
Smultron »»»

Smultronklöver »»»
Solvända »»»
Spåtistel »»»

Stinknäva »»»
Stor blåklocka »»»
Stor skogslilja, Storsy »»»

Strandaster »»»
Strandkål »»»
Stånds »»»

Svalört »»»
Svensk ögontröst »»»
Svinrot »»»

Svärdslilja »»»
Tjärblomster »»»
Toppfrossört »»»

Tovsippa »»»
Trift »»»
Tulkört »»»

Tulpanträd »»»
Tussilago, hästhov, häs »»»
Tätört »»»

Vildmorot »»»
Vintergäcken »»»
Vit skogslilja »»»

Vitmåra »»»
Vitsippa »»»
Våradonis »»»

Väddklint »»»
Vätterosor »»»
Åkervädd »»»

Ängskovall »»»

Information Gotland
Annonser förstasidan