Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Lukse stenröse, Luksrojr

Gotland - Burs - Stenrösen
Lukse stenröse, Luksrojr
Lukse stenröse, Luksrojr, foto Bernt Enderborg

En stenröse värt en stunds beundran på väg ner till Tomtbod


Sedan äldre bronsåldern ligger Lukse stenröse (stainroir) alldeles vid kanten på vägen ner till det vackra fiskeläget Tomtbod. Röset är förmodligen äldre än kung David i Bibeln, äldre än Trojanska kriget men nog inte så gammalt som de äldsta pyramiderna i Egypten, som började anläggas vid pass 2.600 år f.Kr., men det fanns nog 1.000 år före själva Rom grundlades, minst 2.500 år före Stockholm.

Lukse stenröse

Kring foten löper en stenring, något som måhända kan sägas vara ett tecken på att det inte är fråga om bara en stenhög utan faktiskt ett byggnadsverk, ty så är det: många av Gotlands 400 stora stenrösen från bronsåldern är inte bara ihopkastade stenar för att bereda plats för åkrar, se Storröset vid Kauparve i Lärbro.

Lukse stenröse

Jag har inte storleken på röset vetenskapligt mätt men det tör vara några meter högt och över 30 meter i diameter. Det är inte alldeles gigantiskt, som billedes närliggande Uggarde rojr, men trots detta en lämning av de långtida förfäderna som fortfarande är lätt att hitta på denna magiska ö där tidigare generationer ständigt är nära för dem som har öron att höra med.
/text och foto Bernt Enderborg

Mer information

Mer om Stenrösen: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Burs: länkar, bilder, karta.

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.

Länk till den här sidan: http://www.guteinfo.com?id=2827

Burs

Burs socken Hitta Lukse stenröse, Luksrojr på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Burs socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.

"Lukse stenröse, Luksrojr" är en del av vår information om Stenrösen på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Kommentarer till denna sida


Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Företag Burs


Grossist

Mix Formplast AB

Tillverkare och grossister

Mix Formplast AB


- Är du inte med på listan?


Kontakt: epost eller tel 0498-513 56.

Fri registrering och gratis marknadsföring borttagen


Eftersom Gotlands kommun för skattepengar köper företagsuppgifter och på sin portal för turistinformation publicerar dessa, varför de konkurrerar med oss, har vi tagit bort möjligheten att gratis registerera företag.

Vår avsikt är att göra kommunens konkurrens till den sämsta idé för marknadsföringen av Gotland de någonsin har haft.

Guteinfo visar med lätthet mest information om Gotland! Vill du veta varför kommunen använder skattepengar för att konkurrera med sitt eget näringsliv får du kontakta Peter Lindvall.

Vill du synas på Guteinfo så finns kontaktuppgifter längst ner på sidan.