text bild karta   info, a-ö

Trullträsk - Lindhammarsmyr

Gotland | Buttle socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Trullträsk - Lindhammarsmyr
Trullträsk - Lindhammarsmyr, foto Bernt Enderborg

Odikad agmyr i Buttle


Lindhammarsmyr (Trullträsk) är ett omkring 200 hektar stort (ett hektar = 100 x 100 meter) orört våtmarks­­­om­­råde med sump­skog och skogskärr som ligger på gränsen mellan socknarna Buttle och Vänge.Själva myren domineras av ag och är med sina 112 hektar en av Got­lands största odikade agmyrar. Den omges av tallskog med inslag av björk, i gränserna vid skog och myr växer rikligt med pors och brakved och i själva myren är det mestadels ag men i den södra delen trådstarr och bunkestarr, i norr en del vass.

Länsstyrelsen säger att syftet är att "bevara en större våtmark med orörd hydrologi och värdefull vegetation i dess naturliga tillstånd."
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Bjärges Solljus, 5,0 km
Bolagsstämma i Vänge, 5,1 km
Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015, 5,1 km
Western Riders Gotland, 4,6 km
Veterantraktorer, 4,6 km
Veterantraktorklubben plöjer vidare, 3,7 km

Bilder

En cowgirl, 4,6 km
Gotland - hästarnas land, 4,6 km
Krasse, 4,4 km
Våtmark, 3,3 km

Bildsten

Änges bildstenar, 2,1 km

Fauna

En vit stork, 4,2 km

Flora

Majviva, 6,4 km

Fornborgar

Arängsbacke, 3,6 km

Företag

Bjärges Träförädling AB, 5,0 km

Historia

Draken i Vänge, 4,9 km
Festplatsen i Buttle, 1,0 km
Jacobs minnessten, ringkors, 5,6 km
Järnålderns organisation och försvar, 4,9 km
Vikingatida smideskonst i Vänge, 4,9 km

Kuriosa

Fotavtrycken och bilan i Vänge, 4,9 km
Häradsstenen, 3,7 km
Tors borg, 4,9 km
Vad är det väl, 5,0 km

Kyrka

Buttle kyrka, 679 m
Vänge kyrka, 4,9 km

Kämpgravar

Fornänge i Vänge, 5,0 km

Magiska Gotland

En ful ankunge, 1,9 km
En promenad i slutet av maj 2009, 6,0 km
Väderfront 2010, 5,0 km

Museer

Cedergrens orgelmuseum, 4,8 km

Målningar

Himmelsk dagg i Buttle, 684 m
Själavägningen i Buttle, 678 m

Naturreservat

Trullträsk - Lindhammarsmyr, 1 m

Platser

Buttle järnvägsstation, 2,0 km
Vänge bygdegård, 5,1 km

Skulptur

Bysantisk figuration, 4,9 km
Den vikingatida kyrktuppen, 4,9 km
Ett bart huggande svärd, 4,9 km
Gaitbucken jär a gaitbuck, 4,9 km
Kejsaren i Buttle, 751 m
Kvinnans skapelse, 4,9 km
Mannens skapelse, 4,9 km
Solsymbolen i Buttle kyrka, 685 m
Triumfkrucifixet i Vänge, 4,9 km
Tuppundret i Vänge, 4,9 km
Vattenvarelsen i Vänge, 4,8 km
Vem blir sluken, 4,9 km
Överträdelsens barn i Buttle, 669 m

Slipskåror

Världens största samling slipskåror, 1,6 km

Stenrösen

Disroir, disrojr, 4,1 km

Tackar

Vi fick ett brev om Tjaukle, 5,8 km

Ängen

Vänge prästänge, 4,9 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan