text bild karta   info, a-ö

Krutbrännare

Gotland | Flora | Utskrift | Mobilsida
Krutbrännare
Krutbrännare, foto Bernt Enderborg
Krutbrännarna får man inte syn på så där med en gång. Ofta när man går in i ett änge så dräller det ju av orkidéer, ängsnycklar, S:t Pers nycklar och allt vad de heter, men de små krutbrännarna gömmer sig nogsamt. De finns därtill i Sverige bara på Öland och Gotland, på några ställen i Skåne och på ett ställe i Blekinge; förr fanns de visst också på Runmarö i Stockholms Skärgård.

För övrigt så har de vad som kallas en kontinental tyngdpunkt, dvs England, Frankrike, Mellan- och Östra Europa till västra Sibirien - söderut till Syditalien och norra Grekland - säger floran vid namn Ölands och Gotlands växtvärld. Öland och Gotland är växtens klimatiska nordvästgräns.På Gotland kallas Krutbrännarna för "böjsorka" eller "böisorkar" vilket är samma ord med olika stavning och betyder stadspojkar. Floran förklarar att namnet syftar på att stadspojkarna var prydligare klädda än lantisarna. Riktigt hur författarna av Floran kommit på den förklaringen till ordet är inte gott att veta, men det förefaller undertecknad friskt vågat att kalla en liten blomma som man knappt hittar med annorlunda frisyr för prydligare klädd, allra helst som det ofta finns hundratals större och lika vackra orkidéer i närheten. Man kan tycka att eldfängda småpojkar förklarar det gutniska namnet bättre men så behöver det alls inte förhålla sig, åtminstone inte alltid.

Krutbrännarna är hur som helst en trevlig bekantskap och hittar man en så hittar man flera.De outslagna blommorna på toppen av orkidéen har, som någon uppenbarligen tyckt, ett krutavbrännarutseende. Vad nu än en krutbrännare månde vara.

U va hitta man daim da?

- Hult kruppa ei Hemse, ella pa Närkholm. Nå vait du dei, men däu far keike noge um däu ska fa söin pa daim. Koira däu ste ti Hemse, da kan däu pass pa u kaste et auge ei körko u. Dei gar runsslinggar bakum predikkstoln - a almanacku jär de nuck.

Koir u keik!

If you are from Sweden and do not understand the language of this island, do please stroll around in the meadows of the countryside and you will find the flower, for certain in Hulte Kruppar in Hemse. Another place is at Närkholm, where the pictures for these pages were taken.

- Paradox!
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan