text bild karta   info, a-ö

L��rbro socken

Sockenbild

Gårdar L��rbro

Angelbos
Banne La.
Banne St.
Bjärs La.
Bjärs St.
Ganns-Kyrkoägor
Gisslause
Glästäde
Hammars La.
Hammars St.
Hångers
Hägvide
Kajlungs
Kauparve
Kumble
Källstäde La.
Källstäde St.
Liffride
Norder-Ire
Norrbys
Norrgårde
Norrvange
Nors
Pavals
Prästgården »»»
Rangvide
Ringvida
Skuttlings
Slängs
Sudervange
Takstens La.
Takstens St.
Tängelgårde
Uppegårds
Vikers La.
Vikers St.
Vägume La.
Vägume St.
Västninge