text bild karta   info, a-ö

Bjärs hög, Bjärs backe

Gotland | Norrlanda socken | Stenrösen | Utskrift | Vykort
Bjärs hög, Bjärs backe
Bjärs hög, Bjärs backe, foto Bernt Enderborg

Detta påstås vara Gotland enda övertäckta bronsåldersröse, men det är inte sant. I Rone finns ett och Elleskogen i Garda hyser två underliga högar


Alldeles bakom Bjärs gård i Norrlanda på väg ner mot Hammars ligger ett gigantiskt röse från bronsåldern - 55 x 6 meter - täckt med gräs, Gotlands enda helt övertäckta bronsåldersröse.

Bjärs hög i Norrlanda

Här är ett kort från 200 meters håll, jag står på den stätta (a stetu) som gör att man enkelt kan komma över den gärdsgård (tun) som omringar åkern före röset. 55 meter i diameter, en halv fotbollsplan.

Det finns ett par kämpgravar alldeles i närheten liksom en del övriga senare och mindre rösen. Men fortsätter man vägen ner mot Hammars så ligger det längs vägkanten ett par, tre stora bronsåldersrösen till, bl a ett överväxt till hälften. Lars-Ulle Gadefors, en bonde i trakten, sa vid ett samtal den 24/7-2015 att det fanns 15-20 stora rösen till alldeles i trakterna.

Stenröse i Norrlanda

Det första stora röset efter Bjärs hög.

Stenrösen i Norrlanda

Det andra stora röset efter Bjärs hög.

Från stora vägen (146) ner till fiskeläget är det fyra kilometer. Man passerar många rösen förutom de riktigt stora på bilderna ovan. På en liten avstickare in i skogen hittar man också Trullhalsar, och lite längre fram ligger Liste ängar och nere vid stranden där det går att bada återfinns Hammars fiskeläge.

För den som tänker på tider och sånt kan vi väl nämna att bronsåldersrösena är 3.000 eller 3.500 år gamla medan t ex gravfältet vi Trullhalsar sägs vara från Vendeltiden - förutom nutidens folk har det alltså bott människor på platsen väldigt länge, och de har lämnat fantastiska saker efter sig.
/text och foto Bernt Enderborg
Norrlanda socken

Bjärs hög, Bjärs backe

kartan.

Norrlanda socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Stenrösen.

Länk: http://www.guteinfo.com?id=3769

Visit Hemse: Mobilanpassad sida.

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan