text bild karta   info, a-ö

Underbara Gotland - begynnelsen

Vi har tidigare skrivit om vad magiska Gotland kan tänkas vara för nåt. Vi började med språket emedan det är en av de häftigaste sakerna på Gotland, den germanska kulturens äldsta språkliga minnesmärke.

Om bilden ovan

Bilden ovan är förstås ingen tillfällighet vad gäller artikelserien om magiska Gotland utan har att göra med Gotlands begynnelse.

Vi vet att Gotlands berggrund skapades i ett varmt, grunt hav vid ekvatorn någonstans. Envar som har synen i behåll kan åka till någon stenig strand och leta efter fossiler som är 400 miljoner år gamla. Det finns hur mycket som helst.

Om man tar och tänker efter så bör väl Gotland ha legat och guppat i vattenytan inte bara under de senaste perioderna - istiden, litorina och sånt där - utan också långt tidigare, som korallrev, för det är vad Gotland är.

Det där begrep givetvis de som skrev ner Gutasagan (de hittade också fossiler på torraste land), Sveriges häftigaste skrift och tillika Sveriges äldsta lagbok, som sattes på pränt i början av 1200-talet. De skrev så här:

Gutland hitti fyrsti maþr þan sum þieluar hit. þa war gutland so eluist at þet daghum sanc Oc natum war uppj. En þann maþr quam fyrsti eldi a land Oc siþan sanc þet aldri

I sak meddelar texten att: Den förste man som hittade Gotland hette Tjelvar. Då var Gotland så "eluist" (förtrollat säger somliga att det betyder) att ön sjönk på dagen och var uppe på natten. Men med denne man (Tjelvar alltså) kom första elden till landet, som därefter aldrig mera sjönk.

Mystifaxer har förstås tagit fasta på det där med förtrollat och menar att Tjelvar bör ha varit något av en trollkarl som avtrollande Gotland så att ön höll sig över ytan. Och kanske är det så, även om jag har svårt att begripa det hela.

Okristlig begynnelse

Gutasagan sägs ju vara ett bihang till Gutalagen, som i sin första paragraf stadgar kristendom. Att kalla skriverierna för Gutasagan är egentligen inte alltid så där lysande eftersom den mestadels inte är en saga i den bemärkelsen, som HC Andersen, utan snarare ett statsrättsligt dokument som också innehåller vår krönika. Och "vår krönika" var precis vad gutarna kallade skriften på 1400-talet när man hyllade Karl Knutsson Bonde som gutarnas kung - gutarna hyllade honom, sa hyllarna, eftersom Gotland var en del av Sverige såsom "vår gamla krönika" utvisar. Vi skall dock tillägga att numera betyder ordet saga i dessa sammanhang ungefär "muntligt traderad historia som småningom nedtecknats" varför Gutasagan kanhända kan kallas Gutasagan trots allt.

Gutalagen börjar: "Detta är det första i vår lag, att vi skola säga nej till hedendomen och säga ja till kristendomen och alla tro på en Gud allsmäktig..."

- Är det då inte rätt konstigt att Gutasagan börjar med att säga att det inte var Gud som avtrollade Gotland utan en herre vid namn Tjelvar?

Riktigt vad det kan tänkas bero på är inte gott att säga. Det är förstås lätt att säga att Gutasagan är äldre än kristendomen, det är ju antagligt, men säkert vet vi förstås inte. Och vidare brukar lärt folk säga att Gutasagan har redigerats och nedtecknats av någon från en kyrka, kloster eller så. Fast man kan ju gott undra om en sådan lärd och genomkristen herre skulle ha gått med på att Gotlands uppdykande i historien inte har särskilt mycket med Gud att skaffa utan trollkarlen Tjelvar.

För att återknyta till varumärket Gotland, det nya varumärket, och ett av kärnvärdena (magisk), så har säkert Gutasagans berättelse föresvävat varumärkesskaparna. Det kan väl vara lite synd att de inte förstod vad som sägs, ty Tjelvar avmagiserade ju Gotland fullständigt som ju alltså ingalunda kan sägas vara magiskt. Enligt Gutasagan så torde Gotland rent av vara Sveriges minst magiska ö.

- Men det har nog inget med varumärket att göra.

Ps. Illustrationerna ovan är alla gjorda av Lotta Ingelse. Ds.

/text och foto Bernt Enderborg