text bild karta   info, a-ö
Information
Varumärket Gotland - tidigare skriverier
Uppenbarligen finns något som heter varumärket Gotland. Såvitt jag kan begripa så handlar det om vad människor tänker när Gotland av någon anledning dyker upp i deras tankar. Och det knepiga är förstås om de tänker på det vi vill.

Hur Gotland betraktat som varumärke uppfattas i dag kan du läsa i Graffmans analys.

Att det där går att manipulera fick gotländska företag en utomordentlig föreställning av/om på Företagardagen 2007 av Lars-Peter Loeld som hette Mindgames. Han tog upp folk på scenen och efter ett litet tag talade han helt sonika om vad de tänkte på. Hur det där gick till vet jag inte, men han gjorde det.

Att systematisera ett varumärke är sålunda ett viktigt arbete. Att låta det driva vind för våg, som hitintills (kanske) och som resulterat i att Gotland ses väldigt positivt på många sätt, är ett tillvägagångssätt. Ett annat sätt är att tänka till:

- Vad vill vi att folk skall tänka?
- Hur realiserar vi detta?

Vad gäller sol och bad, ringmur och raukar, trevliga gutar, skön natur, så vet väl så gott som alla detta. Våra jordbruksprodukter känner också de flesta till, bra mat, men hur är det med industri, kan man leva på Gotland osv?

För att nämna två konkreta exempel så har destinationsmarknadsföringen av semestergotland utnyttjat den positiva bilden så långt det bara går medan Svenska Spel emellanåt är underliga: "Jobbe!"

Jag skall ta och krångla till det för dig och transformera det hela till två frågor:

- Är det som folk "vet" rätt?
- Vad behöver vi ändra på?

Och när vi har ändrat på det som behövs ändras, skall vi alltså tala om det.

Graffman säger i sin varumärkesanalys (se länkar) att det är två aspekter av varumärket som alla aktörer har en samstämmig bild av:

1) Varumärket finns i kundens medvetande
2) Varumärket är ett löfte

Kvalitetsaspekter
En följd av ett systematiserat varumärke är kvalitetsfunderingar på produkter och tjänster. Om det nu, som Grafmann säger, är så att ett varumärke innebär ett löfte, kan vi då låta vad som helst få använda varumärket.

För att göra det hela aktuellt för dig så kan jag fråga dig om vi kan tillåta "fulzoner" på Gotland? Skall vi tillåta restauranger som man går på tre gånger: första, enda och sista? Kan vi tillåta texter om Gotland som t ex den här?

Och vem skall i så fall göra dessa kvalitetsanalyser?

Grannlaga frågor
Det här är grannlaga frågor och jag hoppas att också du hjälper till - det är på tok för viktigt för att överlämnas till andra. Undertecknad vill i förbigående också påpeka att samtliga definitioner innebär begränsningar.

/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse
Länkar
Arkivet
Varumärket Gotland

Gotlands kommun
Varumärkesanalys (pdf)
Varumärkesarbete

Länktips
Besökarna har makten
Otillbörlig marknadsföring av annans varumärke
Varumärke i domännamn
Varumärkeslagen
Världens starkaste varumärken

Organisationer
Tillväxt Gotland, ideell förening

På Guteinfo
Affärsidén Gotland
Lite mer varumärkesfunderingar
Vad är Gotland
Vad är varumärket Gotland