text bild karta   info, a-ö

Varför en spegel

I en tid då frågan rör huruvida pressen skall erhålla tillräckliga skattemedel för att leverera skvaller & privatkapitalistiskt betalda annonser under åberopande av den fria pressens stora värde för den folkbaserade demokratin kommer Gutaspegeln att göra tvärtom. Vi frågar inte, vi svarar.

Gutaspegeln har för avsikt att avslöja de egentliga motiven, sängkammarn, den obekanta bakgrunden, bakom ord och egenmäktighet hos överhet som satts att förstyra Gotland dymedelst häpnadsväckande skattesatser.

Samtliga reflektioner har verklighetsbakgrund, ehuru analyserna i Gutaspegeln har fördjupats till en nivå jäms med grunden till frågornas svar. Men också kortfattade notiser från den alldagliga verksamhet på Gotland kommer att vederfaras alla läsare, allt till nöje och djupare förståelse av de gutars ö.

För ideologer och andra slutsatsörer är Gutaspegeln opotlitligt liberal.

/text redaktionen