text bild karta   info, a-ö

Testa en helg på Gotland

Gotland | Artiklar
Testa
Testa en helg på Gotland , foto Bernt Enderborg

Välkommen till Gotland!


Nuförtin jobbas det hårt med turism. Allehanda planer upprättas, viktiga möten hålls och måldokument av varjehanda slag framskrivs. Så här stod det t ex på kommunens hemsida den 12 feb. 2007 (under vision 2025): "För att driva samhällsutvecklingen i önskvärd riktning är det viktigt att alla som är med påverkar utvecklingen har en gemensam bild av vart vi är på väg."

Men dessbättre behöver man inte ägna sig åt att försöka förstå ordbajseri och cirkelresonemang när man är på Gotland. I stället kan man åka ut till Ekstakusten och bara andas en smula. Det är förresten inte jag som har citerat kommunen fel utan det står så.


En båt ligger på lit de parade, somnar sakta och drömmer vågor. Några nya båtar lär knappast byggas inom överskådlig tid eftersom samhället har drivit utvecklingen i önskvärd riktning varför haven tömts på fisk och är dyrare i affären än någonsin tillförne.


Så här ser det oftast ut längs kusterna på Gotland, trots att det är i smällkallaste vintern. En liten isrand är allt som visar sig, och det trots att den senaste samhällsutvecklingsplanen innehöll alla orealistiska mål som fanns. Om vad som kommer sägs:

"Från våren 2007 och fram till början av 2008 ska förslagen tillgängliggöras genom utställningar på olika platser på ön, diskuteras och förankras brett i det gotländska samhället."

Det är alltså dags för småföretag att vara livrädda eftersom efterblivna tankar om ett telefonnummer, en web osv fortfarande lever i den generation som inte har förstått det ringaste av Internet. Centralplanerade ekonomier dog förresten för alltid 1989. På Internet är det lätt att åstadkomma en adress, problemet är att förstå vad en Internetadress är för nåt.


Borta vid Nyhamn, tror jag di kallar't, finns ingen is alls utan bara klappersten som lägger iväg söderöver. Havet har sköljt bort ett litet stycke land och framspolad grus är full av fossil.

Men allt bjäfs om vesioner och centralplanering som står ovan behöver du inte bry dig om. Bilderna är tagna vid havet i februari 2007. Det är skönt, fast jag kan ju förstås bara prata om sånt som jag känner till...
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan