text bild karta   info, a-ö

Fortgående sammanfattning

Gotland | Marknadsföring
Fortgående
Fortgående sammanfattning , foto Carin Olofsson
Kust och vatten är det som drar huvuddelen av besökarna till Gotland, sa Sten-Crister Forsberg på Destination Gotland. Men destinationsmarknadsföringen bör också handla om att Gotland är ett annorlunda land, annorlunda natur, kultur, ljus osv, kanske paketerat som en sorts liten värld för sig.

Själva metoden för hur denna övergripande marknadsföring skall gå till kan gott diskuteras. Tommy Wahlgren anser t ex att PR kan/bör ersätta somliga av dagens stora grepp.

För den enskilde måste budskapet dock anpassas till målgruppen, konkretisering och paketering, vilket gäller samtliga målgrupper i samtliga länder. Jörgen Wessman sa t ex att naturen måste "paketeras", förädling, så att det budskap man har passar den mottagare man önskar.

De trender som sägs komma inom besöksnäringen är: Evenemang (planera tidigare så att det kan marknadsföras), mat, wellness, vandring och cykling.

Samarbete
Samarbete för att marknadsföra Gotland anser alla nödvändigt. Ingen tycks riktigt veta hur det praktiskt skall gå till.

En stark part/företag som samordnar och marknadsför så att vi kan konkurrera med andra regioner i stället för inbördes slagsmål har varit föreslaget i något års tid och ligger väl och lurar i vassen. Håkan Ericsson har i början av 2003 drivit denna fråga på ledarplats i Gotlands Tidningar.

Ett telefonnummer och en Internetadress nämns emellanåt, men det är förstås bara tekniska frågor, åtminstone vad gäller Internet. Alla företag och organisationer är välkomna att marknadsföra Gotland på Internet gemensamt med oss och alla andra.
/text Bernt Enderborg, foto Carin Olofsson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan