text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Ajmunds bro
Ajmunds bro över Sudertingsån vid Suderting var en gång i världen platsen för ett slag mellan danskar och gutar, ty Atterdag ville anno 1361 över bron.

Eftersom Atterdag småningom besegrade gutarna finns en gammal saga om en trollkärring som höll till under bron och fick gutarna att tappa hågen, ty på något sett måste ju det hela förklaras.

Hur det förhåller sig med det där är emellertid osäkert. Ty arkeologer har hittat lämningar av ett slag någon kilomet österut om bron, vid Fjäle myr, varför det inte är alldeles säkert att danskarna verkligen lyckades ta sig över bron. Och det tycks, läste jag i en rapport, som att då danskarna skulle gå över myren på smalaste stället så satte gutarna sig till motvärn men blev emellertid tvungna att fly för övermakten, och danskarna kunde därmed fortsätta sitt mord- och krigståg in mot Visby.

Men att fienden tog sig över på Ajmundsbro är alltså inte alls säkert. Kanske ett gäng gutar stod alldeles som Sven Dufva och vägrade släppa en enda danskjävel över bron. Kanhända var det danskarna med sin tyska knektarmé som hittade på att en trollkärring gömde sig under bron och ställde till förtret, och att det var därför de tog sig över vid Fjäle myr i stället./text och foto Bernt Enderborg