text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Pilla ett troll i huvudet
Strelow säger i sin Guthilandiske Cronica, Köpenhamn 1633, att "hard hos Wissbye/udenfor den Søndre port/finnes en hule, kaldis Jomfrue hullet".

Alltså: Nästan vid Visby, utanför Söderport, finns en håla (eller grotta) som kallas Jungfruhålet. Hålet eller grottan är nog inte den del av vallgraven som ännu finns kvar utanför den södra delen av ringmuren, strax bredvid Söderport, utan något annat. Vi kanske kan tillägga att Strelow strax innan i boken stakar ut gränserna för Visby, och vad gäller söderut så sträcker sig Visby, om jag förstått rätt, åtminstone utanför väderkvarnarna på klinten (Högan, Lågan, Kärringen och Plågan, men Högan tog lågan), strax söder om dagens hamn. Det bör alltså vara därutanför någonstans som Jungfruhålet är tillfinnandes. Och för folk som vet mycket så bör alltså Visby en gång i världen ha haft sin södra gräns vid gravfältet Kopparsvik.

Strelow fortsätter berätta att om Jungfruhålet finns hos många historieskrivare åtskilliga meningar, dock inte något gripbart. Han slutar emellertid inte sin berättelse utan: "Der ere i forrige Dage Folck indganget med Lius och Lycte, och it reb om sig, om de blefue forvildet, ad de kunde ledsage sig ud igien". Somliga säger "at der sidder en Jomfrue, at pille en Trold i hofuedit".

Varför en jungfru sitter djupt nere i Jungfruhålan och pillar ett troll i huvudet är inte gott att veta, men det gör tydligen det. Om du är för ung för att tampas med grotttroll så var inte för nyfiken.

Ps. Jungfrun på bilden ovan kommer från Vamlingbo kyrka. Strelow berättar förresten lite till om troll, t ex att en jungfru skulle ha önskat sig dig onde i våld och blev därför tagen och förd ut till Karlsö, och nuförtin kan du själv besöka detta kannibalernas tillhåll. Ds./text och foto Bernt Enderborg