text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Avair Strabain
Avair Straibain var en mäktig man och fredsmäklare som levde för länge sen. Gutasagan som nedtecknades på 1200-talet berättar att:

"Många konungar stridde om Gotland när det var hedniskt. Dock behöllo gutarna alltid seger och sin rätt. Sedan sände gutarna många sändemän till Sverige. Men ingen av dem kunde göra fred förrän Avair Strabain från Alva socken; han gjorde först fred med svearnas konung."

Gutasagan fortsätter lite längre fram med:

"Så gingo gutarna frivilligt under svearnas konung, för att de måtte fria söka sig till Sverige på alla ställen utan tull och alla avgifter. Så äga ock svearna söka sig till Gotland utan kornband och andra förbud."

Det finns en gravhög i Alva socken som sägs vara Awair Strabains grav, ovan visas en bild på den.

Välkomna svear!

/text Bernt Enderborg, foto Carin Olofsson