text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Hertik Erik
Hertig Erik, son till Albrekt av Mecklenburg, som dog 1397 i sin borg Landescron har förstås en spännande historia som emellertid utsetts till sjöröveri av den svenska nationella historien varför han sällan omnämns.

Hans gravsten med den mecklenburgska tjuren sitter upphängd i domkyrkan och de flesta undrar nog vad detta kan vara.

Det är vad som finns kvar av en av förlorarna i striderna om Sveriges krona./text och foto Bernt Enderborg