text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Våtmark
Gotland har utdikats ordentligt under de senaste århundradena. Men här och var ser man i alla fall Gotlands gamla konstitution, ute i naturen.

I skogen någon kilometer nedanför Sudabös i Vänge rinner en sorts bäck/våtmark i sakta mak framåt, inte så långt ifrån fornborgen. Marken gungar.

Fotografiet är taget under den torrare delen av året./text och foto Bernt Enderborg