text bild karta   info, a-ö

Vykort Gotland

Vykort Gotland
Meddelande

avsändarens epostadress
mottagarens epostadress

Information på sidan varifrån bilden kommer
Urim och Thummin
I närheten av altaret i Bunge kyrka står denna figur och håller upp en bok vari man på vänster sida kan läsa "Urim" och på höger "Thummin"; en liknande finns i Boge kyrka (ej på bild).

Dessa märkliga ord är hebreiska och sägs vara någon slags dubbel benämning på det heliga orakel varigenom israelerna för länge sen bad Herren om bistånd i knepiga fall.

Genom Bunge kyrkas beskaffenhet som bl a befästning kanhända folk i Bunge under tidernas trögflytande gång emellanåt också har känt behov av att tillfråga högre makter om vad som borde göras. Fast man kan väl undra om det verkligen var Herren som föreslog skottgluggar i kyrkogårdsmuren, se Vår Gud är oss en väldig borg./text och foto Bernt Enderborg