text bild karta   info, a-ö

Sveriges Riksdag

North East West South

Riksdagsbeslut i korthet 

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

Betänkande 2022/23:JuU28    2023-05-25... läs mer »

Folkbildningsfrågor

Betänkande 2022/23:KrU10    2023-05-26... läs mer »

Riksrevisionens årsredovisning för 2022

Betänkande 2022/23:KU17    2023-05-24... läs mer »

Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter

Betänkande 2022/23:KU35    2023-05-24... läs mer »

Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

Betänkande 2022/23:NU17    2023-05-25... läs mer »

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Betänkande 2022/23:SfU19    2023-05-26... läs mer »

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Betänkande 2022/23:SkU17    2023-05-23... läs mer »

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Betänkande 2022/23:SkU18    2023-05-23... läs mer »

Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden

Betänkande 2022/23:SkU19    2023-05-23... läs mer »

Luftfartsfrågor

Betänkande 2022/23:TU11    2023-05-26... läs mer »

En drönarstrategi för Europa

Betänkande 2022/23:TU16    2023-05-24... läs mer »

Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Betänkande 2022/23:UbU13    2023-05-25... läs mer »

Ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.

Betänkande 2022/23:UbU14    2023-05-25... läs mer »

Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Betänkande 2022/23:CU19    2023-05-10... läs mer »

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Betänkande 2022/23:JuU21    2023-05-11... läs mer »

Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

Betänkande 2022/23:JuU22    2023-05-11... läs mer »

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

Betänkande 2022/23:JuU24    2023-05-11... läs mer »