Mästerby kyrka


Kyrka - Mästerby - Nära - Karta

Gotland, Mästerby kyrka - foto: Bernt Enderborg

Absidkyrka från 1200-talet, långhuset höjt och välvt vid 1300-talets mitt.

Domedagsmålning i Mästerby kyrka

Målning föreställande domedagen såvitt går att förstå, ty här skiljs getterna från fåren genom att själen vägs. De som inte förmår uppväga sina synder åker i helvetesgapet till höger medan fåren tas emot av änglar i dörren till himmelriket på andra sidan. En mera dramatiserad framställning av denna dag finns i Lummelunda kyrka.

Passionsfris i Mästerby kyrka

Det finns många kalkmålningar i kyrkan, målningar från såväl 1200-, 1300-, 1400- som 1500-tal, varav somliga är hårt restaurerade och utökade på 1600-talet; på bilden ovan ser du Judaskyssen på den passionsfris som löper på långhusets norrvägg. Några av målningarna finns sidor om, som: David och Goliat, Helvetesgapet och Själavägningen.

Triumfkrucifix i Mästerby kyrka

Triumfkrucifixet är ett lokalt arbete från 1200-talet.

Altartavla i Mästerby kyrka

Altartavla är från 1688, ett gäng guldkillar som förekommer i en del kyrkor.

Dopfunt i Mästerby kyrka

Dopfunt 1100-talet huggen av Byzantios, locket är från 1700-talet. Predikstol 1700-tal.

Jesus som världsdomare i Mästerby kyrka

Mästerby kyrka innehåller många målningar från olika århundraden, en sorts tidsresa i måleri. På kortet ovan ser du insidan av absiden med Herrens majestät omgiven av apostlar, symboler och flera gubbar som jag inte vet vem de är; målningarna tros ursprungligen vara bysantinska, dvs ha sin inspiration därifrån, se stenmästaren som kallas Byzantios.

Adam och Eva i paradiset, Mästerby kyrka

I triumfbågen finns en underbar målning av Adam och Eva. Adam har visserligen en frukt i högerhanden men det ser också ut som har plockar själv med den vänstra. Ovanför Adams huvud finns möjligen en stad, vad nu den kan ha kommit från.

Jesu dop i Mästerby kyrka

Här döps Jesus i Jordan av Johannes. Det finns helt enkelt för många målningar i kyrkan för att visa på en enda sida. Vi kommer småningom att göra egna sidor om olika scener, t ex David och Goliat, änglarna med dombasuner i kortaket, Kristusbäraren i triumfbågen, några 15- eller 1600-tals damer som kanhända dansar, möjligen på bröllopet i Kana, varav det finns en måltidsbild, om jag förstått rätt, och mera annat sånt, och därtill finns många vackra mönstermålningar. Det finns massor att grunna över i Mästerby kyrka.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen