Isums Slåtteräng


Ängen - Atlingbo - Nära - Karta

Gotland, Isums Slåtteräng - foto: Bernt Enderborg

Alldeles bredvid väg 142 i Atlingbo socken ligger Isums Slåtteräng; några hundra meter vägen fram, om du kommer från Visbyhållet, ligger Augustas änge. Det är Isums gård du ser i bakgrunden på kortet ovan, där det nog har bott domare under medeltiden, man har också hittat en vacker stenyxa varför platsen har varit bebodd från stenåldern.

Isums slåtteräng

Ängen ägs såvitt jag begriper av gården Isums varför det är privat mark, men Allemansrätten medger att du vistas där förutsatt att du inte förstör gröda och bär dig åt som folk.

Bulhuset i Isums slåtteräng

Det är i vart fall någon som har satt upp ett vackert bulhus, som luktar gott, och därtill ser ut att fixa med en grund till någonting mer.

Brya i Isums slåtteräng

Givetvis finns en brya i änget, men det ser lite konstigt ut. Det verkar som att den har haft avrinning i kortets riktning under vattenrikare tider, kanske har det funnits vatten där som bubblat upp från underjorden.

Isums slåtteräng

Slåtterängen är inte särskilt artrik, vad jag kunde se, och den har väl efter slåttern använts för bete under framfarna århundraden. Vill du se orkidéer, massvis av blomster, historiska lämningar och annat så är det inte denna äng du skall besöka.

Men nu vet du ungefär vad som finns där.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,3 km, Dr Hans Karrillon

Bildsten

3,9 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

3,2 km, Binge slott
4,1 km, Fornborgen i Väte
4,9 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

4,7 km, 15) Den första kyrkan
4,1 km, 18) Olof den helige

Historia

4,2 km, 1361 i Mästerby
4,6 km, En nedbränd kyrka
1,3 km, Fattigstugan i Atlingbo
4,0 km, Medeltida smide i Väte
692 m, Minnessten - vägen till framtids båtnad
3,9 km, Petrus Harding i Vall
4,2 km, Ringkorset i Mästerby
4,9 km, Rosenby båtmanstorp
4,9 km, Slaget i Mästerby 1361
4,0 km, Stenhuggarmärken

Kyrka

1,8 km, Atlingbo kyrka
4,3 km, Björke kyrka
3,8 km, Hogrän kyrka
3,8 km, Mästerby kyrka
4,0 km, Vall kyrka
4,0 km, Väte kyrka

Medeltida hus

3,8 km, S:ta Katarinas gilleshus

Museer

4,2 km, Lapidarium i Björke
3,9 km, Mästerby museum

Målningar

3,8 km, 1100-talets världsdelar
3,8 km, David och Goliat i Mästerby
3,8 km, Helvetesgapet
4,0 km, Kyrkmålningen i Väte
4,0 km, Romanska målningar i Vall kyrka
3,8 km, Själavägningen i Mästerby

Runor

3,8 km, Kristendomens ålder på Gotland
1,8 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

4,9 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

4,0 km, Anna själv tredje
4,1 km, Den drakdiande kvinnan
3,8 km, Den gulbleka hästen i Hogrän
4,1 km, Den sista måltiden igen
4,1 km, En medeltidsman
4,1 km, En tidigmedeltida riddare
4,0 km, Ett torn i Väte
4,0 km, Haren i Väte
4,0 km, Krucifixet i Väte
4,0 km, Sakristiportalen i Väte kyrka
3,7 km, Skulpturer på kyrkan i Hogrän

Ängen

1,1 km, Augustas änge
4,6 km, Fonnsänge
0 m, Isums Slåtteräng
2,5 km, Prostarve äng