Ett torn i Väte


Skulptur - Väte - Nära - Karta

Gotland, Ett torn i Väte - foto: Bernt Enderborg

Bakom det underliga tornet ovanpå söderportalen i Väte kyrka finns hart när vikingatida reliefer (1100-talet). Du ser skytten, lejon med konstig svans, växtornament av nåt slag med mera.

- Vad är det? Och varför står det ett torn där?

Somliga av relieferna liknar dem som finns på Grötlingbo kyrka, men ingen är väl säker på vad de avser att föreställa heller.

Men ett torn, varför det? Babels torn? Den trånga porten? Makt?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,9 km, Myren i Hejde

Bildsten

4,0 km, Bildstenar i Hejde
4,3 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,2 km, Binge slott
152 m, Fornborgen i Väte
4,6 km, Guldrupe fornborg
3,8 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

192 m, 18) Olof den helige

Historia

3,9 km, 1361 i Mästerby
2,8 km, Fattigstugan i Atlingbo
3,7 km, Hagelheim bro
19 m, Medeltida smide i Väte
4,1 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad
3,9 km, Ringkorset i Mästerby
845 m, Rosenby båtmanstorp
7 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,7 km, Den gamle och havet

Kyrka

3,7 km, Atlingbo kyrka
4,2 km, Guldrupe kyrka
4,1 km, Hejde kyrka
4,2 km, Mästerby kyrka
13 m, Väte kyrka

Kåseri

4,3 km, Landet av mjölk och honung

Medeltidsveckan

1,9 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,2 km, Mästerby museum

Målningar

4,2 km, 1100-talets världsdelar
4,2 km, David och Goliat i Mästerby
4,1 km, Ett bart huggande svärd
4,2 km, Helvetesgapet
18 m, Kyrkmålningen i Väte
4,2 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

4,2 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
5,4 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,2 km, Kristendomens ålder på Gotland
4,2 km, Mässhaken i Guldrupe
4,2 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
3,7 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,5 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

1 m, Anna själv tredje
147 m, Den drakdiande kvinnan
65 m, Den sista måltiden igen
72 m, En medeltidsman
72 m, En tidigmedeltida riddare
0 m, Ett torn i Väte
1 m, Haren i Väte
4,1 km, Hynse ei Hajde
7 m, Krucifixet i Väte
16 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

4,3 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

4,1 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

2,9 km, Augustas änge
548 m, Fonnsänge
4,0 km, Isums Slåtteräng