Hogrän kyrka


Kyrka - Hogrän - Nära - Karta

Gotland, Hogrän kyrka - foto: Bernt Enderborg

Tornet från omkring 1200 stod tidigare intill en äldre kyrka från 1100-talet. Det ovanligt breda enskeppiga långhuset samt kor och sakristia tillkom på 1300-talet.

Hogrän kyrka
Triumfkrucifix från 1100-talet.

Hogrän kyrka, dopfunt

Dopfunten också från 1100-talet, se t ex den gulbleka hästen och Aspisryttare.

Hogrän kyrka

Det kan vara skojigt för Gotlandsvänner att känna till att altaruppsatsen från anno 1634 är uppsatt av Strelow själv. Det står att då han var prost över medeltredingen och präst i Vall och Hogrän lät han bygga detta altare. Men också några bönder har sitt namn på altaret, varför det väl är de som fått betala kalaset kan tänka. För den som inte vet vem Strelow är så kan vi nämna att han skrev en historiebok över Gotland som utgavs 1633. Första delen som behandlar saker och ting sen hart när gubben Noak själv, lånade han nog från slottsprästen Petrejus som skrev en historiebok redan på 1500-talet. Men Strelow har också skrivit mycket annan historia, intressanta saker, men i litteraturen tvistas det konstant om huruvida han har tagit miste eller inte, dock kommer man oftast fram till att han har alldeles rätt.

Hogrän kyrka

Predikstol och korbänk 1600-tal. Fronten på korbänken ovan är dock medeltida, som några insocknes bönder bekostat.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen