Medeltida smide i Väte


Historia - Väte - Nära - Karta

Gotland, Medeltida smide i Väte - foto: Bernt Enderborg

Vi har blott börjat nosa lite på ämnet medeltida smide på Gotland, se översikten, men på kvinnornas ingång i Väte kyrka, på den norra sidan, finns lite vackert och passande smide. Vi har redan förut gjort en sida om att man skall smida svärden till plogbillar, men det är bara en skojsida om färjepriserna till och från Gotland.

Medeltida smide, Väte

Nu är jag ingen smed men nog ser det ut som om man har gjort om en hoper pilspetsar till vackert smide för kyrkporten. Och kikar man efter så är det rätt gott om sådana.

Väte, medeltida smide på kyrkans port

Nu kan man väl i och för sig anställa frågor om den milda och gammaltestamentlige tanke, t ex Jesaja 2:4, som uttrycks i det där med plogbillarna ty på andra sidan kyrkan har vi en ståtlig riddare med fälld lans och därtill en bågskytt som nog inte lyssnar till den sträng som brast.

Vad gäller riddaren kanhända det finns anledning att påminna om Kristi riddares gård varför det där med plogbillar är det nog lite si och så med på Gotland, allra helst som vi vet att till och med påven den 16 februari 1229 försökte få gutarna att sluta sälja vapen till folken kring finska viken.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

5,0 km, Myren i Hejde

Bildsten

4,0 km, Bildstenar i Hejde
4,3 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,2 km, Binge slott
161 m, Fornborgen i Väte
4,6 km, Guldrupe fornborg
3,8 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

207 m, 18) Olof den helige

Historia

3,9 km, 1361 i Mästerby
2,8 km, Fattigstugan i Atlingbo
3,7 km, Hagelheim bro
0 m, Medeltida smide i Väte
4,0 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad
3,9 km, Ringkorset i Mästerby
864 m, Rosenby båtmanstorp
26 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,7 km, Den gamle och havet

Kyrka

3,7 km, Atlingbo kyrka
4,2 km, Guldrupe kyrka
4,1 km, Hejde kyrka
4,2 km, Mästerby kyrka
5 m, Väte kyrka

Kåseri

4,3 km, Landet av mjölk och honung

Medeltidsveckan

1,9 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,2 km, Mästerby museum

Målningar

4,2 km, 1100-talets världsdelar
4,2 km, David och Goliat i Mästerby
4,1 km, Ett bart huggande svärd
4,2 km, Helvetesgapet
24 m, Kyrkmålningen i Väte
4,2 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

4,2 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
5,5 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,2 km, Kristendomens ålder på Gotland
4,2 km, Mässhaken i Guldrupe
4,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
3,7 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,5 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

17 m, Anna själv tredje
158 m, Den drakdiande kvinnan
81 m, Den sista måltiden igen
91 m, En medeltidsman
91 m, En tidigmedeltida riddare
19 m, Ett torn i Väte
19 m, Haren i Väte
4,1 km, Hynse ei Hajde
21 m, Krucifixet i Väte
19 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

4,3 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

4,1 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

2,9 km, Augustas änge
567 m, Fonnsänge
4,0 km, Isums Slåtteräng