Mästerby museum


Museer - Mästerby - Nära - Karta

Gotland, Mästerby museum - foto: Bernt Enderborg

I en skäligen oansenlig byggnad ligger Mästerby Museum och vittnar om vår historia. På rätt ställe och på riktigt.

Mästerby museum

På bilden ovan ser du en modell av slagfältet i Mästerby då Waldemar Atterdag 1361 intog Gotland, se om kriget och iscensättningen Slaget i Mästerby 1361, ty det var vad Atterdag gjorde, intog Gotland, de sa själva att de gjorde detta, inte alls att de brandskattade Visby, se sidan om detta.

Mästerby museum

Man har också några fynd från ett av de inledande slagen 1361, som utkämpades på åkrarna bakom museet; se också korset, som sattes upp vid den tiden och står kvar där det alltid har gjort. Det finns kanhända massgravar där.

Mästerby museum

Det har bedrivits regelrätt slagfältsarkeologi i Mästerby, som du kan läsa om här, och i själv verket kanske Gotlands öde avgjordes i Mästerby och inte alls utanför ringmuren i Visby; vi kanske har bilder från detta slag förresten, se här.

Mästerby museum, information

Det finns information om det mesta om slaget i museet, fynd från slagfältet och om du vill kan du åka ner vägen några hundra meter och kika på korset och själv se ut över åkrarna där slaget stod.

Utflyktsmål i närheten

Mästerby änge där man ibland återuppför slaget är ett underskönt gotländskt änge som ligger några kilometer mot Klinte till, Mästerby kyrka, målningar från många århundraden, t ex David och Goliat, stenkorset har jag redan nämnt och åker du tvärs över myren till Väte kyrka så får du se hur riddarna och bågskyttarna tog sig ut då det begav sig.

Och här är museets hemsida, och bl a så här står det på deras Facebooksida:

"Info: 0498-26 71 29, 0709-16 82 19,
guidning på slagfältet: 0498-26 70 56, 0708-35 57 61."

Välkommen!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen