Tjuls järnvägsstation


Museer - Eskelhem - Nära - Karta

Gotland, Tjuls järnvägsstation - foto: Bernt Enderborg

Den 13 augusti 2005 nyöppnades järnvägsstation vid Tjuls i Eskelhem; invigningen bör ha skett anno 1898 ty det var då den byggdes.


Här tjänstgjorde fem stinsar, tre kvinnliga, till 1953 då persontrafik upphörde; godstrafik bedrevs ännu några år.


1959 köptes stationen av Gunnar Ahlström, läser jag på museets hemsida, som tänkte bibehålla det hela. I dag ägs stationen av Ingvar Jakobsson och Ylva Rudin som också har för avsikt att bevara denna pärla.


Vi tackar ägarna så fint vi kan, ty det är en välgärning av visa dagens ungdomar hur gårdagens familjer, som ofta var stora, levde i små bostadsytor och under knappa förhållanden.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

2,5 km, Ajmunds bro

Bildsten

4,9 km, Bildstenen i Sanda
3,9 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

2,5 km, Långmyrsborg

Gravfält

5,5 km, Djaurmänni, djurmännen
3,3 km, Ett gravfält i Sanda

Historia

3,8 km, 1361 i Mästerby
2,5 km, Ajmunds bro - Gotlands nyckel
3,7 km, Det medeltida världsalltet
3,8 km, Ringkorset i Mästerby
3,0 km, Slaget i Mästerby 1361
3,7 km, Vikingar i Eskelhem

Kuriosa

2,4 km, Trollkärringens tillhåll

Kyrka

3,7 km, Eskelhem kyrka
6,4 km, Hogrän kyrka
4,0 km, Mästerby kyrka
3,5 km, Sanda kyrka

Kåseri

2,0 km, Ett blommande land

Kämpgravar

3,6 km, Kämpgrav i Eskelhem

Museer

3,2 km, Lars Gullin-museet i Sanda
4,0 km, Mästerby museum
0 m, Tjuls järnvägsstation

Målningar

4,1 km, 1100-talets världsdelar
4,0 km, David och Goliat i Mästerby
4,0 km, Helvetesgapet
3,5 km, S:t Nicolaus i Sanda
3,5 km, S:ta Clara av Assisi
4,0 km, Själavägningen i Mästerby
3,5 km, Själavägningen i Sanda
3,7 km, Zodiaken i Eskelhem

Platser

2,7 km, Petarve vattensåg
3,3 km, Sanda bygdegård
3,2 km, Sandaparken

Runor

4,0 km, Kristendomens ålder på Gotland

Skulptur

3,7 km, Baggen i Eskelhem
3,7 km, Bullar i Eskelhem
6,4 km, Den gulbleka hästen i Hogrän
3,5 km, Dom har koll på dig
3,5 km, Guldgänget i Sanda
3,5 km, Jungfru Maria spinner purpurull
3,7 km, Jungfru Marie bebådelse
3,5 km, Matteus - änglamänniskan
6,4 km, Skulpturer på kyrkan i Hogrän

Stenrösen

4,4 km, Hägroir, Högrör stenröse i Sanda
5,4 km, Stenröse i Västerbykvia, Djaurgatu

Ängen

1,6 km, Mästerby änge
3,6 km, Prästänget i Eskelhem, Maldes änge
5,1 km, Övide änge