Lokrume socken


Socken - Lokrume - Nära - Karta

Gotland, Lokrume socken - foto: 0

Gör ett besök på rastplatsen och läs den information som finns på tavlan. Gör även ett besök i kyrkan som är byggd på 1200-talet, och bese den gamla dopfunten som har stått i en ännu äldre kyrka från 1100-talet.

För övrigt i kyrkan kan nämnas:
Krucifixet från 1200-talet
Triumfbågens kvadermålning och rankmonument från 1250
Korbänk från 1200-talet
Altaruppsatsen från 1600-talet
Tornklockan från 1442

I korgolvet en gravsten från 1380 över landsdomaren Gervidus Lauks. Läs den folder som finns i kyrkan och som mer utförligt beskriver kyrkans sevärdheter.

Socknens övriga sevärdheter


Boängen i Lokrume
Boängen, ett ängsområde med en järnåldersboplats, där det även har funnits en stavgard.

Bliesahtska begravningsplatsen.

Lauks i Lokrume
Lauks medeltidshus och gårdskors mm.

Allt finns väl beskrivet på informationstavlan vid rastplatsen där det också finns en karta över socknen.

Om ni skall fortsätta norrut, åk vägen åt Hejnum och bese Lauks medeltidshus samt gårdskors samt den vackra gårdsporten vid Riddare i Hejnum.

Välkommen till Lokrume!

I närheten - fågelvägen