Vatlings i Fole


Medeltida hus - Fole - Nära - Karta

Gotland, Vatlings i Fole - foto: Bernt Enderborg

Dagens gård vid Vatlings är byggd på 1700- och 1800-talen och moderniserad i takt med tiden. Fram till 1700-talet fanns det två medeltidshus på gården. Grunden till det försvunna huset ligger antagligen väster om det som står kvar.

Vatlings i Fole, medeltida stenhus

På gården finns emellertid ett medeltida stenhus kvar, det bäst bevarade medeltida stenhuset på landet - det är byggt i mitten av 1200-talet, samtidigt med att ringmuren påbörjades i Visby, ehuru den främre delen nuförtin är ombyggd till smedja. Inuti i huset finns en stentrappa mellan bottenvåning och gillestugan, som också har kunnat nås via en trappa och loftgång utanpå, loftet har en rundbågig hissport från på gaveln.

Vatlings i Fole, medeltida stenhus

Så här ser huset ut på informationsskylten som står alldeles vid vägens kant.

Vatlings i Fole, medeltida stenhus

När du kommer på den lilla vägen ner från väg 147 ser huset ut på detta vis. Emedan det står inne på en tomt får du emellertid inte ränna runt hursomhelst. Du får stanna på vägen om du inte har tillstånd av ägarna att kika närmare på det hela.

Det är bara en mil till nästa bevarade medeltidshus, det vid Lauks i Lokrume, om vi bortser från Fole kyrka som det bara är 4,2 kilometer till medan Lokrume kyrka ligger cirka 8 kilometer från Vatlings.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen