Lauks i Lokrume


Medeltida hus - Lokrume - Nära - Karta

Gotland, Lauks i Lokrume - foto: Bernt Enderborg

Det som i dag finns kvar av den medeltida gården Lauks är ett packhus, ett gårdskorsfundament och rester av en mur. Gervid Lauk själv är begravd på Lokrume kyrkogård där gravhällen finns att beskåda.

Lauks i Lokrume, ett packhus

På 1300-talet var Gervid Lauk landsdomare i Gutnaltinget i Roma, den högsta ämbetsbefattningen under medeltiden. Det är resterna av en stormans gård.

Packhuset vid Lauks i Lokrume

I förbigående kan vi nämna att gutarna slog kung Birger och den svenska armén vid Röcklinge backe i Lärbro anno 1313, så Lauk var en storman även med svenska mått mätt ehuru det inte är säkert att han hade nått sin ställning i seklets början.

Gårdskorset vid Lauks i Lokrume

Ovan nämndes fundamentet av ett gårdskors, men detta har dagens ägare uppenbarligen använt ty det står ett gutniskt gårdskors en bit in på gården.

Cirkeln i korset sägs symbolisera törnekronan. Sådana säregna gårdskors återfanns lite här och var för länge sen på Gotland. Men av någon anledning så tyckte kyrkan inte om dem, varför många blev borttagna med tiden.

Gårdskorset vid Lauks i Lokrume

Det berättas att gårdsfolket brukade förrätta samling och morgonbön kring korset, och det kan ju tänkas ha varit för fritt tänkt redan under Gervid Lauks tid, men ännu mer maktgalen blev kyrkan i de århundraden som skulle komma.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen