Källunge kyrka


Kyrka - Källunge - Nära - Karta

Gotland, Källunge kyrka - foto: Bernt Enderborg

Långhus och torn från kärnkyrka 1100-tal. Under 1300-talet uppfördes ett stort kor, varför kyrkan ser lite annorlunda ut. Det sägs ofta att man hade planerat en storslagen ombyggnad av hela kyrkan men att det gick i stöpet på grund av digerdöden och Valdemar Atterdags mördande 1361. Vi vet ju inte säkert att det förhåller sig just så, varför skulle t ex folk i Källunge bygga sig en kyrka bra mycket större än vad de behövde? Gotlands Länsstyrelse vet till och med berätta att "pengarna tog slut" - hur de nu kan veta det?

Långhusportalen pryddes i alla fall rikligt med mer folkliga än religiösa bilder, se t ex Spel och dobbel och nyckelharporna. Det här är riktigt sevärda saker, vardagsliv från 1300-talet.Fragment av rysk-bysantinska kalkmålningar från 1200-talet i den romanska delen, dvs det lilla långhuset.I det gotiska korbygget finns kalkmålningar från 1300-, och 1400-talen. Förutom en passionsfris finns några större bilder, bl a av Jesus själv.Altarskåpet från 1500-talet är köpt av Visby Domkyrka. Att det en gång har stått där var passande eftersom domkyrkan kallades Vår fru, dvs jungfru Maria, och det är förstås Marie kröning på bilden ovan, centralmotivet på altartavlan. Informationsskylten utanför kyrkan tycker att altartavlan är denna kyrkas klenod - det kan jag inte hålla med om. Den äldsta bilden av Maria kröning i Sverige finns förresten i Hejdeby, se sidan om denna. Predikstolen är från 1707.Dopfunten från 1100-talet är välanvänd, ty de flesta relieferna är utslitna. Det är nog Bysantios' verkstad som har gjort den, se stenmästarna.

Här är lite text vi har fått av Källunge socken (vi tackar):

"Besök kyrkan vars exteriör är en av de egendomligaste i landet: en gigantisk, bred korbyggnad, ur vilken ett litet långhus och ett romanskt torn kryper ut. Det är ett drastiskt exempel på stolta gotiska byggnadsplaner som aldrig kunde fullföljas. Långhuset och det i gotisk tid moderniserade och påbyggda tornet från tidigt 1100-tal utgör nu en tom förhall till den treskeppiga korhallen som är det egentliga gudstjänstrummet.

I den romanska kyrkan finns fragment av rysk-bysantinska målningar, bäst bevarad är dekoren i triumfbågen. På altaret står ett vackert altarskåp med målade dörrar från början av 1500-talet, som tillhört Visby Mariakyrka och såldes därifrån 1684.

Den i koret uppsatta flöjeln är en kopia av den skeppsflöjel av brons från vikingatiden som 1930 togs ner från kyrkans torn. Långhusportalens figurskulpturer är också väl så sevärda, lägg märke till ett par musikanter och deras instrument, troligen den äldsta avbildningen av en nyckelharpa."/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen