text bild karta   info, a-ö

Lokrume kyrka

Gotland | Lokrume socken | Kyrka
Lokrume kyrka, foto: Bernt Enderborg
Lokrume kyrka, foto Bernt Enderborg

Kyrkan har föregåtts av en 1100-talskyrka, varifrån dopfunten av Majestatis kommer, vackert triumfkrucifix


Lokrume kyrka är uppförd under 1200-talet men har föregåtts av en 1100-talskyrka. Tornets överdel är ombyggd och spiran daterad 1752. Tornets översta del ser ju lite annorlunda ut än vad de gotiskt höga och långsmala kyrktornen vanligtvis gör på Gotland och därför kallas detta emellanåt Lokrume boddu. Jag vet inte hur jag skall förklara ordet "bodd", men har du sett ett huvud från en torsk nån gång så vet att vi brukar kalla sådana för torskboddar (om en gute kallar dig för "bodd", "en riktig bodd" eller nåt ditåt så tycker han att du är en tjockskalle).

Dopfunten i Lokrume kyrka
Dopfunt av Majestatis från 1100-talet

Majestatis kallas så därför att han favoritmotiv tycks ha varit Kristus i Majestätet, och en sådan bild är tillfinnandes på dopfunten, ej på bild, inom en sorts ram som brukar kallas mandorla.

Krucifixet i Lokrume kyrka
Triumfkrucifix omkring 1200.

Triumfkrucifix kallas det för att det hänger i triumfbågen, och som du ser är det ett ringkors med symboler för evangelisterna: Matteus, en ängel eller bevingad människa, Johannes en örn, Markus ett lejon och slutligen Lukas en oxe.

Kvadermålning i Lokrume kyrka
Kvadermålningen med akantusranka i triumfbågen 1250-tal


Predikstol 1600-talet.

Predikstolen liksom hänger i luften. I många kyrkor står den direkt på det altare som var invigt till kyrkans skyddshelgon - Gotlands nationalhelgon S:t Olof på sina håll - men kanhända har man i Lokrume bankat bort detta vid den danska reformationen. Inte heller Jungfru Marias altare på andra sidan av triumfbågen fanns där; mer information härom, se Marias altare i Elinghem.

Altaruppsats, Lokrume kyrka
Centralmotivet på altaruppsats som är från 1707

Det är väl smärtomannen, gral och uppståndelsen på en och samma gång, säkert finns någon fiffig uträkning med alltsammans. Om du aldrig har gått fram och kikat efter så står det:

"Ty med ett offer hafwer han ewinerliga fulkomnat them som heliga warda." I 1917 års Bibel skrivs detta i brevet till Hebréerna: "Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bliva helgade."
/text och foto Bernt Enderborg
Lokrume socken

Lokrume kyrka

kartan.

Lokrume socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Kyrka.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=212

Mer information

Konst i kyrkan, se skulptur eller målning. Eller kika i spalten till höger.

Mer om Kyrka: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Lokrume: länkar, bilder, karta.

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till kyrkor på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.