Man ser dem sällan


Magiska Gotland - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Man ser dem sällan - foto: Bernt Enderborg

Tidigt i gryningen händer det att man ser en och annan som ent. Kanske är de på vandring efter entiskor.

Denna ent står mitt på Gotland, Midgards, där enligt en 1600-talsförfattare den förste guten slog ner sina bopålar emedan landet låg som ett hyende. Här finns stora skogar, rika åar och lämningar från alla åldrar. Vårt vapen på flaggan är fortfarande en vit häst.

Välkommen till Gotland!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,1 km, Bjärges Solljus
633 m, Bolagsstämma i Vänge
626 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,1 km, Hästtjuvar
2,5 km, Western Riders Gotland
2,3 km, Veterantraktorer
2,2 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,5 km, En cowgirl
2,6 km, Gotland - hästarnas land
5,1 km, Krasse
2,4 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

2,7 km, Majviva

Fornborgar

2,1 km, Arängsbacke
4,8 km, Guldrupe fornborg
4,1 km, Tuna i Viklau
2,0 km, Viklau fornborg

Företag

1,0 km, Bjärges Träförädling AB
3,1 km, Gervide gård
1,5 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

4,3 km, Broa gravfält

Historia

1,7 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
1,1 km, Draken i Vänge
4,5 km, Inbördeskriget 1288
3,1 km, Jacobs minnessten, ringkors
1,1 km, Järnålderns organisation och försvar
4,4 km, Nordens största gravklot
1,1 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

5,2 km, Eisläggar
3,6 km, En holländare
1,1 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,0 km, Jag såg rus
1,1 km, Tors borg
1,1 km, Vad är det väl
2,1 km, Vikingakläder

Kyrka

5,1 km, Guldrupe kyrka
3,4 km, Sjonhem kyrka
2,5 km, Viklau kyrka
1,1 km, Vänge kyrka

Kåseri

670 m, En vårsida för 2007
429 m, Ett silverne träd
663 m, Havets söner
5,1 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

1,5 km, Fornänge i Vänge
2,1 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

2,6 km, En promenad i slutet av maj 2009
0 m, Man ser dem sällan
1,0 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

3,4 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
2,4 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,3 km, Cedergrens orgelmuseum
3,3 km, Russmuseum

Naturreservat

4,2 km, Klosteränget

Platser

1,6 km, Ett gotländskt vattendrag
3,0 km, Tjaukle
628 m, Vänge bygdegård

Runor

5,1 km, Mässhaken i Guldrupe
3,5 km, Rodfos sveks i Rumänien
5,1 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

1,1 km, Bysantisk figuration
1,1 km, Den vikingatida kyrktuppen
1,1 km, Ett bart huggande svärd
1,1 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
2,5 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
2,5 km, Jesus väcker Lasaros
1,1 km, Kvinnans skapelse
1,1 km, Mannens skapelse
1,1 km, Triumfkrucifixet i Vänge
1,1 km, Tuppundret i Vänge
1,2 km, Vattenvarelsen i Vänge
3,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
1,1 km, Vem blir sluken
2,5 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

4,6 km, Disroir, disrojr

Tackar

2,6 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

1,1 km, Vänge prästänge