Viklau medeltida prästgård


Medeltida hus - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Viklau medeltida prästgård - foto: Bernt Enderborg

Alldeles bakom, öster, den medeltida kyrkan i Viklau ligger ruinerna av den medeltida prästgården.

Medeltida prästgård i Viklau

Informationsskylten på plats säger att prästgårdarna inte skiljde sig från gårdar i övrigt på Gotland och att de s.k. gavelfarstubyggnaderna var vanliga. Den i Viklau mäter 10x13 meter och har sin ingång på gaveln.


Medeltida prästgård i Viklau

Skylten visar en illustration över hur det hela kunde tänkas ha sett ut på 1100-talet. Vi vet inte vem som har gjort illustrationen men den är undertecknad med dubbelt:na till vänster varför det är dubbelT som skall ha kredd.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,6 km, Bjärges Solljus
2,8 km, Bolagsstämma i Vänge
2,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
4,6 km, Hästtjuvar
3,0 km, Western Riders Gotland
3,0 km, Veterantraktorer
3,7 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,1 km, Dr Hans Karrillon
3,1 km, En cowgirl
3,1 km, Gotland - hästarnas land
4,3 km, Våtmark

Fauna

3,3 km, En vit stork

Flora

1,6 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke
5,2 km, Borgen vid Hallegårda
4,2 km, Guldrupe fornborg
2,0 km, Tuna i Viklau
2,3 km, Viklau fornborg

Företag

2,6 km, Bjärges Träförädling AB
4,6 km, Gervide gård
3,9 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,4 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
3,5 km, Draken i Vänge
5,2 km, Hagelheim bro
3,6 km, Inbördeskriget 1288
2,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
3,5 km, Järnålderns organisation och försvar
3,6 km, Nordens största gravklot
3,5 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar
3,1 km, En holländare
3,5 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,8 km, Jag såg rus
3,5 km, Tors borg
4,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma
2,6 km, Vad är det väl
2,9 km, Vikingakläder

Kyrka

4,2 km, Atlingbo kyrka
5,1 km, Björke kyrka
4,3 km, Guldrupe kyrka
4,3 km, Sjonhem kyrka
67 m, Viklau kyrka
3,5 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 2007
2,8 km, Ett silverne träd
1,9 km, Havets söner
4,3 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,5 km, Fornänge i Vänge
2,9 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,9 km, En promenad i slutet av maj 2009
2,4 km, Man ser dem sällan
2,6 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,3 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
5,2 km, S:ta Katarinas gilleshus
0 m, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,7 km, Cedergrens orgelmuseum
5,0 km, Lapidarium i Björke
4,2 km, Russmuseum

Naturreservat

3,8 km, Klosteränget

Platser

1,0 km, Ett gotländskt vattendrag
2,0 km, Tjaukle
2,8 km, Vänge bygdegård

Runor

4,3 km, Mässhaken i Guldrupe
4,7 km, Rodfos sveks i Rumänien
4,3 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
4,2 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,5 km, Bysantisk figuration
3,5 km, Den vikingatida kyrktuppen
3,5 km, Ett bart huggande svärd
3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
64 m, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
59 m, Jesus väcker Lasaros
3,5 km, Kvinnans skapelse
3,5 km, Mannens skapelse
3,5 km, Triumfkrucifixet i Vänge
3,5 km, Tuppundret i Vänge
3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge
4,3 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
3,5 km, Vem blir sluken
61 m, Viklaumadonnan

Tackar

2,1 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge