Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos


Medeltida hus - Halla - Nära - Karta

Gotland, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos - foto: Bernt Enderborg

På fastigheten Möllebos 1:24 i Halla socken återfinns ett medeltida stenhus i två våningar som kallas Munkhuset, till vänster på bilden ovan.

Gården Möllebos tillhörde under medeltiden cistercienserklostret Gutnalia i Roma, och huset är faktiskt ett av de få fullständigt bevarade från klostertiden; det dateras till 1200-talets förra hälft, dvs det stod på plats innan Stockholm grundades.


Det sägs att huset är ensamt i sin typ bland alla gutniska medeltidshus med en i det närmaste kvadratisk grundplan och en ingång i varje gavel.

Huset har under senare tid används som magasin men Gotlands fornvänner erhöll huset som gåva av Svenska Sockerfabriks AB 1974, varför det restaurerades samma år.


Det enda rummet i Munkhuset sägs ursprungligen ha täckts av ett kryssvalv, och i det nordöstra hörnet återfann man bevarade spår av en bakugn; du ser lite av spåren på bilden. Boken Gotländskt Arkiv 1978 säger att det "kan av munkarna ha använts som en bagarstuga", lämpligen för det mjöl som framställdes i kvarnen. Och så får det väl vara tills någon annan bevisar att huset har använts till något annat.


Bilden ovan visar den stora damm som ligger alldeles nedanför Munkhuset, och som synes är vattenytan i år täckt av växtlighet, andmat och annat sånt. En bit bort samlas dammen i en bäck att tjänstgöra som drivkraft åt en vattenkvarn.

Bäcken som vattnet kommer ifrån rinner halvannan mil åt sydväst genom Tjaukle vars källa säkert finns i Hejde, Väte, Mästerby eller åt det hållet. Bäcken rinner strax förbi Romakloster och kommer snart ut i vad vi kallar Gothemsån som mynnar i Åminne (ortnamnet betyder förstås åmynning); det bör inte ha varit några större problem att med båt ta sig ut till havet från Möllebos när Munkhuset byggdes, se t ex Fågelsjön och Birka, och många hundra år därefter.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,4 km, Arkeologins dag 2017
4,2 km, Bjärges Solljus
4,0 km, Bolagsstämma i Vänge
4,0 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
4,5 km, Gotland Whisky AB
3,7 km, Hästtjuvar

Bilder

3,7 km, Dr Hans Karrillon

Flora

4,0 km, Majviva

Fornborgar

2,9 km, Borgen vid Hallegårda
4,0 km, Tuna i Viklau
1,6 km, Viklau fornborg

Företag

4,2 km, Bjärges Träförädling AB
3,6 km, Gervide gård
4,5 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

1,1 km, Broa gravfält

Historia

3,5 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
2,1 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
4,5 km, Draken i Vänge
3,2 km, En portal i Halla kyrka
3,3 km, Guteriddaren
3,5 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
1,3 km, Inbördeskriget 1288
4,5 km, Järnålderns organisation och försvar
1,2 km, Nordens största gravklot
3,4 km, Skyltinformation vid Roma kloster
4,4 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

1,7 km, Eisläggar
4,5 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,1 km, Jag såg rus
3,4 km, Många böcker i Gutnalia
4,5 km, Tors borg
2,5 km, Vad betyder ortnamnet Roma
4,2 km, Vad är det väl
3,4 km, Wigarius i Romakloster
2,2 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Björke kyrka
3,2 km, Halla kyrka
3,4 km, Roma kloster
5,0 km, Roma kyrka
3,0 km, Sjonhem kyrka
2,4 km, Viklau kyrka
4,5 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,6 km, En vårsida för 2007
3,8 km, Ett silverne träd
3,3 km, Havets söner

Kämpgravar

4,4 km, Fornänge i Vänge
2,1 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

4,2 km, En promenad i slutet av maj 2009
3,3 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
3,4 km, Man ser dem sällan
3,4 km, Skelett i vindarna
4,2 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

3,4 km, Klosterbyggnad
0 m, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
4,1 km, S:ta Katarinas gilleshus
2,3 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

4,4 km, Cedergrens orgelmuseum
3,7 km, Lapidarium i Björke
2,9 km, Russmuseum

Naturreservat

1,6 km, Klosteränget

Platser

2,1 km, Ett gotländskt vattendrag
3,5 km, Fiskdammar i Roma
4,3 km, Tjaukle
4,0 km, Vänge bygdegård

Romateatern

3,4 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,2 km, Dräpte lübeckare
3,5 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

4,5 km, Bysantisk figuration
4,5 km, Den vikingatida kyrktuppen
4,4 km, Ett bart huggande svärd
4,5 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
2,4 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
2,3 km, Jesus väcker Lasaros
4,5 km, Kvinnans skapelse
4,5 km, Mannens skapelse
3,2 km, Salomes hand
4,5 km, Triumfkrucifixet i Vänge
4,5 km, Tuppundret i Vänge
4,5 km, Vattenvarelsen i Vänge
3,0 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
4,5 km, Vem blir sluken
2,3 km, Viklaumadonnan

Tackar

4,4 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

4,4 km, Vänge prästänge