S:ta Katarinas gilleshus


Medeltida hus - Björke - Nära - Karta

Gotland, S:ta Katarinas gilleshus - foto: Bernt Enderborg

Den 3 februai 2010 stod det i nyheterna att Länsstyrelsen beslutat sig för att göra S:ta Katarinas gilleshus i Björke socken till ett byggnadsminne, Och det är vettigt, ty huset står kvar inne på gården Björksarve, ett bösskott sydväst om Björke kyrka - bilden ovan är dock tagen alldeles väster om gården.

S:ta Katarinas gilleshus i Björke
Bilden ovan är tagen inne på gårdsplan.

Själva byggnaden som torde vara från 1400-talet är i och för sig intressant bara den, men ännu roligare är att vi har gillesstadgarna i behåll; originalet är dock förlorat, bara avskrifter finns kvar. Först skall dock nämnas att herr Botulf, som grundade gillet anno 1443, ligger begravd i Björke kyrka, gravstenen finns kvar i koret. Kyrkan är förresten invigd till ära för S:ta Katarina, och herr Botulf dog på Johannes döparens dag 1444.

S:ta Katarinas gilleshus i Björke

Gillesstadgarna

Stadgarna, som handlar en del om öl, har vi planerat att behandla senare (du kan dock läsa Sven-Erik Pernles uppsats om gillet här). Vi skall dock säga att gillets ändamål var "de levandes välfärd och omsorgen om de döda".

Till sist skall vi bara tillägga att ytterligare ett bevarat medeltida hus finns inte särskilt långt från Björksarve, nämligen Munkhuset vid Möllebos i Halla socken.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen