text bild karta   info, a-ö

Norrlanda kyrka

Gotland | Norrlanda socken | Kyrka
Norrlanda kyrka
Norrlanda kyrka, foto Bernt Enderborg

Kyrkan består bl a ett försvarstorn från 1200-talet, klockan från samma århundrade är en av de största i Sverige, välbevarad passionsfris från 1400-talet


Tornet från 1200-talet, före detta försvarstorn, byggdes ursprungligen till en romansk kärnkyrka. Kor och långhus från 1300-talet. Klockan från 1200-talet är en av de största i Sverige.

Portal vid Norrlanda kyrka

Skulpturfigurer av "Egypticus" med bl a en ståtlig uppståndelsescen finns längst upp på den södra praktportalen (som är likt den i Stånga fast finare, samma byggmästare), men också friser med Jesu barndomshistoria längre ner, se Friser i Norrlanda.

Dopfunten i Norrlanda kyrka

Altaruppsats 1888. Predikstol 1726. Dopfunt 1735 på fot från 1100-talet.

Lite till

Johnny Roosval och Henrik Alm säger att på Broa haidi, söder om Kyrkmyr, som ligger väster om kyrkan, har stenen brutits till kyrkan, ett par stenblock ute på myren visar att isen inte höll vid något tillfälle, se sid 111 f., Konstinventariet, Sverige kyrkor, Kyrkorna i Lina och Halla ting (tryckeri och tryckår finns ingen uppgift om i den PDF-fil som använts). De säger också att under ett av stenblocken, en m i fyrkant, 50 cm i genomskärning, hittades sannolikt Sveriges äldsta stendrög. De säger att ena halvan av den återfanns i tornrummet när de skrev, men om den ligger kvar vet jag i skrivande stund inte.

Lars-Ulle Gadefors hade vänligheten att visa Guteinfo denna kalkugn, se En kalkugn från 1200-talet.
/text och foto Bernt Enderborg
Norrlanda socken

Norrlanda kyrka

kartan.

Norrlanda socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Kyrka.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=220

Mer information

Konst i kyrkan, se skulptur eller målning. Eller kika i spalten till höger.

Mer om Kyrka: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Norrlanda: länkar, bilder, karta.

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till kyrkor på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.