Var de fredliga handelsmän


Bildsten - Ardre - Nära - Karta

Gotland, Var de fredliga handelsmän - foto: Bernt Enderborg

Gutarna under vikingatiden förklaras oftast i historisk litteratur ha varit fredliga handelsmän. Men varför många författare anser att så ha varit fallet har jag inget vettigt svar på.

Det skrivs ofta om svearnas expansiva sjömakt, sveaväldet och annat sånt, varför en och annan menar att gutarna helt enkelt var handelsmän som följde efter svearna när de har röjt vägen och gjorde lysande affärer under svearnas skydd. Att stödet för en sådan verklighetsbeskrivning är mindre än noll tycks oftast inte intressera.

Bilden ovan på en bildsten från 800-talet - vikingatid - visar ett vikingaskepp med några män ombord som alla har varsitt svärd. Och så ser det ut på fler bildstenar, ibland är det bara några män men ibland är det många beväpnade män och knippen av spjut står uppställa i aktern:Hur man skall tolka bildstenarna är oklart. De flesta som har studerat isländska sagor säger utan vidare att somliga av bilderna på bildstenarna är att hänföra till asaläran, som den framgår i 1200-talstappning från Island (folk som har läst annat än de fantastiska avsnitten förefaller tycka annorlunda).

Den varöver bildstenen har rest sägs ha "hedrats" med t ex sagan om Sigurd Fafnesbane eller något annat lika malplacerat. Det har också föreslagits att bildstenarna i själva verket utpekade platsen för den lokala asakulten, och är väl då inte alls är ett minnesmärke efter någon. Ungefär 350 bildstenar har vi hittat, de finns bara på Gotland. Något annat som också ibland påstås utgöra platser för kult under vikingatiden är de s.k. kämpgravarna, omkring 1.800 stycken. Vi får alltså räkna med över tvåtusen kultplatser, förutom hulten och högarna förstås för då är det några tusen till. Sammanlagt säkert 4.000-5.000 offerplatser eller så. Att vikingarna och deras förfäder hann med något annat än religion, kult och ständiga offer är anmärkningsvärt för den som inte är invigd i historieskrivarnas värld.

Men om nu bildstenen berättar något om den varöver den har rests, så visar den att vederbörande har varit ute i vida världen. Gotland är ju världens skattrikaste ställe så vi vet att gutarna under vikingatiden var flitiga resenärer.

Gutar sägs ha varit handelsmän medan andra vikingar var krigare. Om vi tillåter oss lite anakronism så kan man gott undra ifall Stockholmarna skulle vara intresserade att göra affärer med mig om jag lade till med en kanonbåt vid Korntorget eller så. Se på bilden ovan.

Vill du se några skepp till från bildstenar så kika på sidan om kolonierna.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen