Härstain


Bildstenŷ - Fröjel - Nära - Karta

Gotland, Härstain - foto: Bernt Enderborg

Härstain vid Mulde i Fröjel kallas också Herrstain, Ärestain och Höjestain, men anledningen till detta vet ingen eftersom bilderna, ristningarna, är bortvittrade för länge sen, såframt nu inte stenen har namn efter vägen förstås.

Härstain är en av de få bildstenar som står kvar på ursprunglig plats längs en uråldrig väg. Den är inte lätt att hitta. Personligen fick jag hjälp av Lena vid Resestugan - tack Lena! - varför du kan få en vägbeskrivning nedan.

Härstain i Fröjel

Detta är baksidan av bildstenen, framsidan är slätare men inga bilder syns, och av formen att döma så har den förfärdigats någon gång 700-800 e.Kr., strax över fyra alnar hög (om aln se Rätt Guta aln). Dessa bildstenar brukar överst ha en ryttare och en kvinna med mjödhorn som tycks välkomna denne, och längst ner brukar ett skepp med rutigt segel återfinnas.

Huruvida sådana bilder också återfunnits på Härstain är inte gott att veta, men det där om att kvinnan med mjödhorn är en valkyria som tar emot en död viking till fröjderna i Valhall behöver du inte alls tro på. Och vi skall för miljonte gången också påminna om att dessa bildstenar hade stått på plats minst halvannat årtusende före islänningen Snorri Sturlusson nedtecknade sagorna om Asatron, Oden, Tor, valkyrior osv.

Bildsten i Fröjel

Härstain står längs en väg som kanhända kan kallas urtima, ehuru ordet urtima inte brukar användas så. Men tiden har vägen gått förbi, ur led, och nu är det bara en och annan flanör eller skogstraktor som syns i nejderna. Fortsätter du vägen fram så kommer du till gårdarna vid Mulde, går du åt andra hållet så är det möjligt att du finner dig själv stå vid Världens ände, ehuru Klinte kyrka måhända är troligare.

Bildsten i Fröjel

Vägbeskrivningen längst ner på sidan är bara vägen, för att hitta Härstain måste du ut i skogen några hundra meter. Så här:

På vägen mellan Klinte och Fröjel finns Ridhuset vid Mulde på vänster hand, det ser du. Strax efter detta finns resterna av en gammal järnvägsbro. Stanna bilen där. Mot väster, mot havet alltså, går en liten skogsväg rakt in i skogen, ta den ett hundratal meter så kommer du fram till den gamla vägen ovan, som korsar skogsvägen, ta vänster och gå ett högst ett par hundra meter så hittar du.

Skulle skogsvägen vara alldeles för blöt så gå längs åkerkanten och fortsätt den lilla kostigen rakt fram till den tar slut, varefter Härstain finns omkring 100 meter åt vänster till på den gamla vägen.

Bildsten i Fröjel

Härstain är för alla som tar och tänker efter en sevärdhet av internationella mått, ty bildstenar är det inte gott om i världen, och ännu färre står där de alltid har stått. De är nationalmonument och av stort intresse för envar som tycker om historia och kultur.

Markerna däromkring är väl för gutar möjligen inte undersköna men vackra i alla fall. Nu sprang jag inte omkring lika mycket som jag brukar göra men att sippor vita och blå trivs gott samman såg jag i alla fall. April är en doftande månad förresten, gå ut i storskogen på Gotland och andas genom näsan, mycket bättre än så blir inte.

Passa också på att besöka fornborgen vid Mulde, när du ändå är i environgerna.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen