Hau Gård


Medeltida hus - Fleringe - Nära - Karta

Gotland, Hau Gård - foto: Björn Pettersson

Hau gård är kanske inte ett exempel på en medeltida byggnad, men intressant nog ändå, ty när Carl von Linné besökte Gotland 1741 sa han:

"Hau var en bondgård, dit vi anlände kl. 8 om aftonen, och måste jag tillstå den artigaste bondgård jag sett i hela riket, han hade ingen granne omkring sig på ½ mil: ty på 2:ne sidor stänger havet och ett litet träsk, och på de 2 andra stora och sterila kalkhällar."

Gården har anor från 1700-talet, det södra av husen är det äldsta. Tvåvåningshuset i norr är byggt i mitten av 1800-talet. Till gården hörde kalkbrott, kalkugn och material för tjärframställning.


Runt gården finns rika lämningar från svunna tider. Ett bronsåldersröse ligger vid vägskälet Ar-Gattet, och väster om detta röse ligger järnålderslämningar från en gård.

Under vikingatid bodde enligt sägen en mycket rik och mäktig man vid namn Knobbur på platsen.
/text Cornelia Fischer, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,5 km, Hand i hand

Fiskeläge

5,0 km, Ahr fiskeläge

Hamnar

4,9 km, Fårösund fiskehamn
4,1 km, Fårösunds Båtklubb och gästhamn

Kyrka

3,2 km, Bunge kyrka

Kåseri

3,2 km, Vår Gud är oss en väldig borg

Magiska Gotland

4,5 km, Norra gattet

Medeltida hus

0 m, Hau Gård

Målningar

3,2 km, Thebanska legionen eller 1361

Naturreservat

2,6 km, Bräntings haid

Resa

4,5 km, Fåröfärjan

Skulptur

6,3 km, Brudstenen i Rute, stenkors
3,2 km, Urim och Thummin

Stenrösen

2,0 km, Bronsåldersröse vid Hau

Stränder

6,0 km, Ar - ett smycke
4,7 km, Badhusparken Fårösund
6,0 km, Blå lagunen
6,4 km, Bungeviken

Träsk

5,5 km, Bästeträsk
1,6 km, Hau träsk
639 m, Lillträsk