Hem

Vandringar

Vandrings-
broschyrer


Böcker
Häften

Produkter

Allmän info

Tips
Filmtips
Gästbok
Kontakt
Nyhetsbrev

Länkar

Utflyktsguide

Vandra på GotlandMedeltida målningar
Gotlands nästan 100 medeltida kyrkor är ofattbara skatter av konst och envishet. De riktiga konstkatterna hittar du på landet emedan Visby mestadels är ruiner, se 1525 - Vad hände egentligen, som t ex målningen ovan från Linde kyrka.

Använd sökmotorn

Först skall vi säga att man kan använda vår sökmotor på tre olika sätt för att söka: text och bild. Du kan byta ut sökordet om något annat intresserar.

Vi har också delat in målningar och skulpturer i en Årtalshistoria för konst

På det stora hela

I Gotlands kyrkor finns målningar av alla sorter, slösande rikt, sparsamt, smakfullt och enormt dyrbara.

Dessbättre är den medeltida konsten inte avsedd för framtida klassificeringsmästare och experter, utan den är avsedd för dig och mig; däremot kan det vara svårt för den sekulariserade nutiden att få kläm på allting.

Under medeltiden var inte Gotland en förbisedd del av en större stat (se vägpriser) utan ön skötte sig själv, handeln var länge fri och Gotland var faktiskt en av de större handelsnationerna i Östersjöområdet. En gång i tiden var gutarna rika och hade råd.

Passionsfriser på GotlandNär du besöker kyrkorna så är nog passionsfriser det vanligaste du kommer att få se, vilket beror på att påven i mitten av 1400-talet bestämde att så skulle det vara.

De flesta passionsfriser är tämligen likadana och förmodligen gjorda efter någon sorts förlagor, men avvikelser förekommer, också häpnadsväckande sådana.

Ålder på målningarna

De äldsta målningarna hör 1100-talet till men de är rätt få ehuru somliga rent magnifika.

Det förefaller mig som att under 1200-talet har konstnärer i större utsträckning än tillförne sökt en marknad på Gotland. Det känns som att konsten blir mera standardiserad men samtidigt förbättras tekniken.

Gotland åker på en rejäl ekonomisk nedgång i mitten av 1300-talet som en följd av krig och Digerdöden. Också den konsten lider avbräck.

Under 1400-talet kommer återigen en standardiseringsvåg, passionsfriserna, enligt påvens bestämmande. Men därefter händer inte så mycket, utom möjligen lite grann på 1600-talet då stormakten Danmark eller Sverige manifesterar sig också i kyrkorna.

Olika stilriktningar

Vi går inte in på hur olika stilriktningar inom den kyrkliga konsten såsom den byzantiska, romanska och gotikens konstsmak har påverkat måleriet. Det är alldeles för komplicerat. Och inte heller tycks det mig gå att använda ett årtal, dvs före detta år var konsten romansk osv, utan det förefaller som rena virrvarret, och inte heller kan man tidsbestämma all konst på ett begripligt sätt.

Några exempel på medeltida målningar

Det är ett alldeles för stort arbete att skapa en någorlunda vederhäftig guide för medeltida måleri på Gotland: det är alldeles för svårt och det finns alldeles för många åsikter i alldeles för många skrifter.

Vi skall bara ge dig några fantastiska exempel och hoppas att du i stället tar dig tid att besöka kyrkorna för att avnjuta konsten (se kyrkguiden), ty det är utan vidare sant att under medeltiden var kyrkan den i särklass största beställaren av konst.

Och: den medeltida konsten är inte avsedd för experter och kritiker utan för dig och mig!

Dyrbaraste färgen

Målning i Garde kyrka

I Garde kyrka finns bl a bysantinska målningar från 1100-talet, se översikten. På relativt stora ytor har man målat med en blå färg som var lika dyr som guld; färgämnet kom från Afghanistan. De kunde alltså lika gärna ha målat med guld.

I kyrkan finns originalmålningar utförda av mästare från den rysk-ortodoxa kyrkan, unika i Sverige, se Boris och Gleb.

Den runda jorden

Jordklotet i Lojsta

På altartavlan från 1300-talet i Lojsta kyrka håller Jesus ett jordklot i handen - runt och fint, se mer på sidan om Det medeltida världsalltet, där vi också visar den makalösa målningen från Eskelhem kyrka på den geocentriska världsbilden.

Själavägning

Den till måttet största medeltida målningen är från 1200-talet och finns i Vamlingbo kyrka. Den visar vad som kallas kejsar Henriks själavägning. Och det är lätt att se att det inte längre är frågan om folkkonst med roliga tankar utan specialiserat måleri med hög teknisk kvalitet; särskilt ängels vingar är slående säger konstteoretiker. Målningen i Vamlingbo är störst och först men söker du på själavägning så får du fler exempel.

Dessa själavägningar är också häftiga för de tillhör de äldsta exemplaren i världen på målningar föreställande detta - blott en målning i Rom sägs vara äldre.

Angakoden

Hoppeligen känner du till den populära boken Da Vinci-koden, som i och för sig är spännande och rolig men proppad av historiska påhitt, ungefär som böckerna om Arn. Men när man ser den del av passionsfrisen i Anga kyrka som visar den sista måltiden blir man allt undrade, se Angakoden så förstår du.

Brännmärkt

Ett exempel till från Anga får vi allt ta, se Den stekte Laurentius. Målningen är förresten en del av en själavägning. I Öja kyrka kan man förresten få ser hur det tog sig ut under själva stekningen, se Vänd på steken.

Helvetesgapet

Jag vet inte hur många målningar det finns som också flitiga bibelläsare inte skulle känna till. På den här sidan från Ganthem kyrka med Helvetesgapet får du också ett exempel på att barn aldrig någonsin upphör att förvåna.

Stora fötter

Ibland undrar man vilka tankar målaren har haft då det hela förfärdigats, se På Stora fötter i Ganthem. Det här med att gå på vatten kanske har en annan lösning än vad man tror.

Historiska målningar

Vi vet ju inte om det är minnesvärda händelser som finns avbildade eller om det är scener från den omåttligt tjocka Bibeln eller någon legendsamling. Är det Liccair Snielli och föreställer det slakten 1361? Vi vet inte.

Änglaskor

För den som har läst Dostojevskij bör väl frågan om huruvida änglar kan något annat än älska ha träffat hjärnbarken. Kan en ängel hata? Nåja, hur det är med detta vet Guteinfo inte, men däremot hur deras skor ser ut, se Rökelsekaret.

Äldsta Marie kröning

I rosornas kyrka, Hejdeby, finns Sveriges äldsta målning av Marie kröning, fast målaren tycks ha slumrat till.

Så såg Jesus ut i verkligheten

I Follingbo kyrka finns en målning som säger sig veta hur Jesus såg ut i verkligheten. Man kan undra om somliga verkligen är riktigt friska.

Får räcka tills vidare
Ovanstående exempel får räcka tills vidare. Hoppeligen kan de göra dig nyfiken så att du undersöker Gotlands kyrkor lite mer. Det finns överraskningar i alla kyrkor för den som tänker efter en smula.

Vi kommer att fortlöpande bygga på denna sida, men materialet är enormt och det är svårt på riktigt att skapa någon slags översiktlig guide för medeltida målningar på Gotland.

Vägbeskrivning från Visby
0

/text Bernt Enderborg illustration Lotta Ingelse

Nyheter

Följ mig
Om ni inte hör av mig inom 1 dygn efter en beställning, kontakta mig då genom ett vanligt mail till e-post vandringgotlandyes@gmail.com

Detta pga att denna webbsida inte längre uppdateras:(

Hälsningar
CarinCopyright © 2023 Vandra på Gotland.