Hem

Vandringar

Vandrings-
broschyrer


Böcker
Häften

Produkter

Allmän info

Tips
Filmtips
Gästbok
Kontakt
Nyhetsbrev

Länkar

Utflyktsguide

Tips

Vardagsmotionen viktig

Var 7:e svensk har en stillasittande fritid
Uppgifterna bygger på Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät.
Hela sammanställningen finns på www.fhi.se

Var 7 svensk löper en ökad risk att drabbas av bland annat hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet och typ-2 diabetes. Det visar en sammanställning som Statens folkhälsoinstitut gjort i samband med satsningen Ett friskare Sverige.
Enligt sammanställningen har 14 % av svenska folket en stillasittande fritid. Det innebär att var 7:e svensk är fysiskt aktiv mindre än två timmar per vecka på fritiden. Andelen är störst bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Samtidigt uppger hela 82 % av dem med en stillasittande fritid att de vill röra på sig mer och 38 % anser sig behöva stöd för att göra det.

Enligt WHO är stillasittande den fjärde vanligaste orsaken till förtida död i höginkomstländer. Ny forskning visar dessutom att långa stunder av stillasittande kan vara en riskfaktor oavsett hur fysiskt aktiv man är i övrigt.

I takt med att arbetslivet har förändrats så att många har stillasittande jobb blir det allt viktigare att vi rör oss i vardagen och på fritiden. Genom att vara fysiskt aktiv minst 30 minuter varje dag ökar vi chansen att må bra nu och i framtiden.

Det kan vara svårt att hitta bra vanor i vardagen, men det krävs inte så mycket för att man ska kunna minska sitt stillasittande och få in mer rörelse. Samtidigt har samhället en viktig roll i att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet. Exempelvis kan kommunerna underlätta genom att satsa på gång- och cykelvägar, motionsslingor och belysning.

Undersökningen bygger på undersökning gjord 2007-2010 och avser befolkningen i åldrarna 16-84 år.

5 tips för mer rörelse:
1. Gå eller cykla till affären, ta en promenad på lunchen och ta trappan i stället för hissen.
2. Om du åker buss, tåg eller bil- gör promenaden till en vana genom att gå av en hållplats tidigare eller ställa bilen några kvarter bort.
3. Promenera på helgerna, jobba i trädgården, ta en cykeltur eller rensa förrådet. Ofta är det lättare att få tid till fysisk aktivitet på helgen.
4. Testa stegräknare eller aktivitetsdagbok. Att se hur många steg man har gått eller skriva ner sina aktiviteter kan öka inspirationen.
5. Ta korta pauser när du sitter fram för datorn eller tv:n så att du inte sitter stilla för länge i ett svep.


Så ta en promenad eller två i Gotlands vackra natur säger jag:)
Webmaster Carin Olofsson

Nyheter

Följ mig
Om ni inte hör av mig inom 1 dygn efter en beställning, kontakta mig då genom ett vanligt mail till e-post vandringgotlandyes@gmail.com

Detta pga att denna webbsida inte längre uppdateras:(

Hälsningar
CarinCopyright © 2023 Vandra på Gotland.