Fårö utflyktsguide


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Fårö

Alla vägbeskrivning till alla utflyktsmål utgår från kyrkan.

Från hamnen / flygplatsen

Företag

Företag i Fårö

Sockenlänkar

Gotlands största portal
Fornfynd Fårö
Fårö hembygdsförening
Fårö kyrkogård
Kyrkans kontaktuppgifter
Sandö-psalm

Aktiviteter

Aktiviteter karta
Aktiviteter databas
Dagens evenemang

Bra att veta

Apotek
Bankomat
Bibliotek
Gymnastikhallar
Köpcentra
Lasarett
Polis
Rastplatser
Samhälle
Skola
Systembolag
Vårdcentraler

Nyheter

Radio Gotland
Aftonbladet
Dagens Nyheter
Expressen
Svenska Dagbladet


Fler guider

Alla andra socknar
Företagsguider
Gamla systemet


Med i stort sett varje kulturell uppgång följer att man skapar särskilda platser för avrättningar, kanske ses det som ett tecken på storhet och framgång.

Också på Gotland finns avrättningsplatser, men de tillhör nog den senare historien. Vad gäller den äldre tider så nämner Gutasagan att Alltinget i Roma hade det högsta blotet för sig, det med människor. Om det är sant är inte gott att veta, och inte heller vet man egentligen vad det högsta blotet var för något. Hade man ihjäl folk för att blidka gudar eller var det måhända brottslingar som togs av daga och därigenom offrades för samhällets bästa? Det står förresten ordagrant i Gutasagan att alltinget hade det högsta blotet med "folket" varför det nog bara är ett organisationsschema som återges i Gutasagan.

Också i den moderna straffrätten räknar man kallt med en viss sorts offer, nämligen att somliga kommer att bli dömda för någon ogärning trots att de inte har gjort den. Det beror inte på illvilja, utan på att systemet måste vara rationellt.

Stenkumla avrättningsplats

Det här korset på Stenkumla backe visar platsen för Gotlands södra härads avrättningsplats. Det var precis där Tector halshöggs på den sista offentliga avrättningen i Sverige.

På informationsskylten finns några funderingar kring förfädernas tilltag att som straff för vissa ogärningar hugga huvudet av folk. Där sägs att: "Vi har ej rätt att gå till doms över våra förfäder som gav en sådan fruktansvärd dom som en avrättning med halshuggning som följd. Våra förfäder levde under arbetskrävande förhållanden och fick kämpa för sin tillvaro på ett helt annat sätt. Var och en skulle göra rätt för sig och arbeta. Deras uppfattning om rätt och orätt, mitt och ditt, var väl förankrat i deras medvetande."

Man kan också på skylten läsa att dödsstraffet avskaffades i Sverige år 1921. Men den upplysningen gäller bara för civila förhållanden, i krigslagarna behölls dödsstraff till 1972, så fram till dess gick det bra att bli skjuten alldeles lagligt i Sverige.

Men rent allmänt tycker jag att vår tid, de senaste 100 åren, över huvud taget inte skall gå till doms över någonting alls. Så mycket död, så många mord och så fasansfulla krig har aldrig någonsin tidigare inträffat. De stora svenska krigskungarnas allra värsta slag är som tebjudningar jämfört med de ohyggligheter Första och Andra världskriget släppte lös.

- 800 grader.

Tecktor

Den sista offentliga avrättningen i Sverige ägde rum på Stenkumla backe den 18 maj 1876. Folk har avrättats efter detta men inte offentligt. Han hette Konrad Pettersson Lundqvist Tector, och han hade tillsammans med Gustav Eriksson Hjert befunnits skyldig till mord och stölder, bl a en stöldturné på Gotland som också innefattade kyrkor. Tector halshöggs på Stenkumla backe medan Hjert togs av daga annorstädes.

Galgberget

Eftersom Visby är mest kulturellt framstående på Gotland enligt expertisen så har staden förvisso också den mest påkostade avrättningsplatsen. Hela stället kallas Galgberget, som väl kommer av det som syns på bilden; ovanpå stolparna låg stockar vari själva galgarna återfanns varför man kunde hänga ett antal åt gången.

Avrättningsplatsen på Endre backe

På Endrebacke står också ett enkelt träkors med tillhörande oläsliga informationsskylt som utvisar platsen där man högg huvudet av folk. Det är inte mycket att se, mera bra att känna till om man undrar varför det står ett kors där.

/text och foto Bernt Enderborg

Utflykt

Badplatser
Fiskelägen
Fornborgar
Gravfält
Hamnar
Insjöar
Kyrkor
Kämpgravar
Medeltida hus
Museer
Naturres.
Platser
Raukfält
Stenrösen
Skeppssättn.
Ängar
Öar

Ställen

Fårö
Fårö
Visby

Annat

Artiklar
Artister
Bildstenar
Fauna
Flora
Geologi
Historia
Maträtter
Mytologi
Målningar
Runor
Sagor
Skulptur
Slipskåror
Årtalshistoria


Sök med ett ord

Visby placera märke

Väg högerklick
Sök gata i Visby


Gotlandsguiden

Behöver du en guide till bussen eller gruppen?

- Kontakta Annika Lindh.

Gotland på mobilen

Nu kan du nå alla utflyktsmål också på en sida som anpassats till mobilsurf, se

www.guteinfo.com/mobil/

Vi utvecklar och förbättrar denna sida oavbrutet.
107 101 447 sidor, Copyright © 2022 Buffert 4, tel 0498-513 56