www.guteinfo.com
Bro stainkällingar
Saga, Bro socken


Några kilometer norr om Bro kyrka står på höger sida om vägen två bildstenar ute på en åker; de står kvar på sin ursprungliga plats.

Sägnen säger att det egentligen är två hemmafruar som för mycket länge sedan var på väg till kyrkan, fridens hemvist, och kom i gräl. De förvandlades till sten varefter de kallas "Bro Stainkällingar". De lär få stå kvar där, sig själva till skam.

På riktigt är det bildstenar ehuru bilderna nötts bort av tidens gnatande.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2022 Buffert 4 - www.guteinfo.com