www.guteinfo.com
Barshalder skeppssättning
Skeppssättningar, Grötlingbo socken


Gotlands sydligaste skeppssättning återfinns i Grötlingbo socken. Något särskilt namn på denna har jag aldrig hört. Barshalder är det namn som används för det stora gravfältet på södra Gotland mellan Grötlingbo och Fide, där man har funnit massvis av saker från brons- och järnålder. Här använder jag namnet Barshalder därför att skeppet återfinns på detta gravfält. Måhända skall tilläggas att därboende folk nog inte säger "Barshalder", det är bara tolkat så, de torde säga "Bassalda" eller något åt det hållet.

Skeppssättningen på Barsalder

Skeppssättningen är i alla fall 19 meter lång och undersöktes 1928 då man fann brända ben och krukskärvor. Från en teckning som gjordes av Hilfeling 1799 vet man att det precis söder om skeppet stod tre stenar på rad som en vacker svans. Dessa är, liksom många gravar på denna sida av väg 142, borta för länge sen. Däremot finns en rund stensättning kvar att se alldeles norr om skeppet.

Skeppssättningen i Grötlingbo

Precis norr om skeppssättningen ligger en rund och stenkantad grav, en s.k. stensättning. Hagen där det hela ligger är promenadskön.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Ta väg 142 från Visby till och förbi Grötlingbo kyrka. Strax efter vägen ner till vänster till museet Kattlunds så kommer man fram till några åkrar eller betesmarker på vänster hand (det ligger en stor stenbumling vid namn Broydstaini på en av dessa). Ungefär mitt på dessa fält går en s.k. stätta över en tun åt vänster, en sorts trappstege på vardera sidan tunen som djur inte begriper sig på (ungefär mitt emot på andra sidan vägen ligger Havdhems Hembygdsförenings stenbrott vilket det står på en rund kvarnsten eller så som står där). Därefter får Du promenera över fälten ungefär 500 meter ner i skogen. Skeppssättningen är inte alldeles enkel att hitta men den ligger där i environger. Gå inte vilse!
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com